top of page

Vilkår og betingelser kurs og utdanning hos Optivis Life And Business Academy

Ved å delta i kurs og utdanningsprogrammer ("tjenestene") som tilbys av Optivis Life And Business Academy, godtar du følgende vilkår og betingelser. Vennligst les dem nøye før du tar i bruk tjenestene.


1. Plikter og ansvar

1.1 Du er ansvarlig for å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon ved registrering eller på forespørsel.

1.2 Du forplikter deg til å delta aktivt i undervisningen og oppfylle de akademiske kravene som er fastsatt for tjenestene.

1.3 Du skal behandle instruktører, medstudenter og annet personell med respekt og opptre i samsvar med gjeldende etiske standarder. For å delta i kurs- og utdanningsprogrammer hos Optivis Life And Business Academy skal du i tillegg signere taushetserklæring og etiske globale retningslinjer tilknyttet bransjestandarden Optivis Life And Business Academy følger.


2. Betaling

2.1 Du skal betale den gjeldende kursavgiften eller utdanningsavgiften som er angitt ved påmelding eller i avtalen. 2.2 Eventuelle tilleggskostnader, for eksempel eksamensavgifter, undervisningsmateriell eller annet, kan påløpe og vil bli opplyst på forhånd.
2.3 Kurs- og utdanningsprogrammet skal i sin helhet være innbetalt minimum 14 dager før oppstart, med mindre annet er særskilt avtalt i egen avtalekontrakt.


3.Avbestilling og refusjon

3.1 Avbestilling av deltakelse må skje skriftlig og kan være underlagt avbestillingsgebyrer i henhold til gjeldende avbestillingspolitikk.

3.2 Refusjon av kurs- og utdanningsavgiften kan være underlagt vilkårene i gjeldende refusjonspolicy, eksempelvis loven om angrerett. Vær oppmerksom på at kurs- og utdanningsutgiften er ikke-refunderbar etter en bestemt dato, eller under visse omstendigheter, eksempelvis ved påmelding og oppmøte til deler av programmet, hvor deltaker ønsker å avslutte programmet før det er ferdigstilt.
Kurs- og utdanningsavgiften refunderes ikke etter oppstart av et program, hvor deltaker har signert bindende påmelding og godkjent vilkår, hvor det er beskrevet at innbetalt beløp ikke refunderes. Dette gjelder selv om deltaker velger å ikke møte til oppstart av kurs- og utdanningsprogrammet. Møter deltaker til oppstart av kurs- og utdanningsprogrammet refunderes ikke innbetalt beløp selv om deltaker av ulike årsaker avbryter forløpet.


4.Immateriell eiendom

4.1 Alt kursmateriell, inkludert og ikke begrenset til læremateriell, presentasjoner, oppgaver og annet, er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Optivis Life And Business Academy eller dets lisensgivere.

4.2 Du forplikter deg til å ikke kopiere, distribuere, dele eller på annen måte utnytte kursmateriell på en måte som strider mot opphavsretten eller avtalen.


5.Ansvarsfraskrivelse

5.1 Optivis Life And Business Academy gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av kursinnholdet eller utdanningsprogrammene.

5.2 Optivis Life And Business Academy påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap, skader eller kostnader som oppstår som følge av din deltakelse i tjenestene som leveres.

6. Søknad om å avbryte og flytte kurs/studium til neste oppstart 
6.1. Deltakeren/studenten må levere søknad, inkludert gyldig legeerklæring/egenerklæring som bekrefter behovet for å stoppe utdanningsforløpet og flytte til neste oppstart.
6.2. Legeerklæringen/egenerklæringen skal være skriftlig og inneholde nødvendig informasjon om helsemessige grunner som påvirker deltakerens/studentens evne til å fortsette utdanningsforløpet.

6.3. Deltakeren/studenten er ansvarlig for å betale eventuell mellomdifferanse i studieavgift dersom studieavgiften ved neste oppstart er høyere.
6.4. Et administrasjonsgebyr på kr. 900,- påløper ved flytting av deltakeren/studenten til neste oppstart. Gebyret dekker administrative kostnader knyttet til behandling av flytteforespørselen.

6.5. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å fylle kommende oppstart.. Optivis Life And Business Academy kan derfor ikke garantere kurs/studieplass, kun sannsynligjøre muligheten. 
6.6. Deltakeren/studenten må signere en slutterklæring som bekrefter at de ønsker å avslutte utdanningsforløpet og flytte til neste oppstart.
6.7. Deltakeren/studenten må også undertegne vilkår og betingelser knyttet til flytteprosessen og eventuelle økonomiske forpliktelser.


7.Endringer og avslutning

7.1 Optivis Life And Business Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kursinnholdet, undervisningstidene eller andre relevante faktorer som kreves for å forbedre tjenestene.

7.2 Optivis Life And Business Academy forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere tjenestene dersom det er nødvendig av juridiske, tekniske eller andre årsaker. Eventuelle betalte kurs- og utdanningsavgifter vil bli refundert i slike tilfeller.

bottom of page