top of page
Two happy friendly diverse professionals, teacher and student giving high five standing in

Motivasjonsanalytiker

Sertifiseringskurs for deg som MOTIVERER mennesker i livet og jobben

TIDSEFFEKTIVT 

3 dager x 3 samlinger 

ZOOM KLASSEROM 

Delta fra der du bor  

33% rabatt, kr. 39.000,- 

Ordinær kr. 59.000,-

MOTIVASJONSANALYSEN

Nyhet i Norge 

Bli en ekspert i motivasjonsanalysen 

Jobber du med mennesker vil du ha stor nytteverdi av å delta på dette kurset og bli en ekspert i motivasjonsanalysen. 

 

Ved ved hjelp av motivasjonsanalysen kan du hjelpe enkeltmennesker og virksomheter med motivasjon, trivsel, samarbeid og gode resultater. 

Kurset leder til sertifisert motivasjonsanalytiker. Det du lærer kan du straks ta i bruk som ansatt i en virksomhet eller som selvstendig konsulent til privat- og/eller bedriftsmarkedet.

Rita Aarvelta Jensen potrett sertifisert motivasjonsanalytiker _edited.jpg

Kursleder Rita

Dato og tidspunkt

ONLINE digital Zoom undervisning:


Samling 1: 02, 03, 04 sep
Samling 2: 30, 01, 02 okt
Samling 3: 29, 30 okt

Kl. 09.00-15.00 hver samling 

Calendar

Du blir sertifisert til å anvende

motivasjonsanalysen som måler følgende: 

Hjelp mennesker med motivasjon og trivsel

 

 skap glede, trivsel og motivasjon 

identifiser hva som motiverer og hva som demotiverer 

skape engasjement, dedikasjon og gode resultater 

reduser stress, misnøye og demotiverende faktorer

stimuler til økt samarbeid, løsninger og gode resultater 

➡Som motivasjonsanalytiker kan du analysere motivasjons- og trivselsnivå hos enkeltpersoner og virksomheter.

➡Programmet er utviklet for å gi deg en helhetlig forståelse av motivasjon, og hvordan du kan anvende motivasjonsanalysen som et profesjonelt verktøy til privat og/eller bedriftsmarkedet.

Oversikt

Deltid tilpasset yrkesaktive

 • 3 dager hver mnd.

 • 3 samlinger totalt, sum 9 dager. 

Lokalitet 

 • Online 

Sertifisering

Motivasjonsanalytiker

Investering 

Pris 

Ordinær kr. 59.000,-

33% rabatt i en kort periode

Nå kun kr. 39.000,-

Forutsetter forhåndsinnbetaling før kurset starter 

Inkludert i studieavgiften 

 • Kursmateriell  

Dato og tidspunkt

ONLINE 

Digital Zoom undervisning:

Samling 1: 02, 03, 04 sep

Samling 2: 30, 01, 02 okt

Samling 3: 29, 30 okt

Kl. 09.00-15.00 hver samling 

Bedriftsrådgivning

Motivasjonsanalysen måler følgende:

 • Personlige sammensetting av 7 motivasjonstyper

 • Motivasjonsnivå 

 • Stressnivå 

 • Bruk av personlige ressurser 

 • Kjerneidentitet

 • Personlig målsetting 

Rask og effektiv

Motivasjonsanalysen gjennomføres enkelt og effektivt online.

Tidsbruk 10-15 minutter.

Personlig rapport

Når analysen er gjennomført generes det individuell personlig rapport som automatisk sendes til mottaker som har gjennomført analysen. 

Virksomhetsrapport

Analysen kan i tillegg til personlige rapporter anvendes til grupper og virksomheter med skreddsydde rapporter, inndelt i nivåer, stillinger, avdelinger, alt etter behov og ønsker. 

Confident male leader, coach talking with multiracial group of office workers, having good

Hvem er programmet for

Programmet er skreddersydd for DEG som innehar en sentral rolle hvor menneskelige ressurser er viktige og avgjørende for å lykkes, kort sagt for deg som motiverer mennesker i jobben:

 1. HR-ansatte og personalansvarlige 

 2. Ledere, mellomledere, teamledere

 3. Karriereveiledere og coacher

 4. Konsulenter, selgere og rådgivere

 5. Deg som vil motiverer mennesker i livet og jobben 

møte

Opptakskriterier 

 • Erfaring i å jobbe med mennesker 

 • Minimum 25 år 

 • Positiv innstilling

 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig 

Påmelding

Kontakt oss her for et gratis og uforpliktende 15 min. møte over telefon eller video. 

Shot of smart business people working together with laptop while talking in the coworking

Jobb med mennesker

Ved hjelp av motivasjonsanalysen kan du hjelpe enkeltmennesker med:  

  å bli kjent med sin egen unike motivasjonsprofil

 å øke motivasjonsnivået og redusere stressnivået 

☑ å oppnå balanse i livet og jobben 

☑ å oppnå en høy grad av motivasjon og trivsel i arbeidet

☑ å redusere stress 

☑  å oppnå målsettinger 

☑ å håndtere demotiverende faktorer

☑ å blir bedre kjent med hva som skaper motivasjon og trivsel

Alt i alt, kan du anvende motivasjonsanalysen til enkeltindivider for å skape glede, trivsel og gode resultater.

Two caucasian business people conducting financial transactions online outdoors. Blond lad

Jobb med team og grupper

Ved hjelp av motivasjonsanalysen kan du hjelpe virksomheter med:  

 å bli kjent med teamet og gruppen sine motivasjonsprofiler

 

å kartlegge ressursbruk og designe team/grupper som kan samarbeide godt over tid 

 å gjennomføre samtaler og gi råd i hva som kan øke motivasjonsnivået og redusere stressnivået 

 å designe motivasjonsstragier til team og grupper 

 å forebygge stress og sykefravær hos team og grupper

☑ å hjelpe team og grupper med å oppnå balanse i livet og jobben 

☑ å hjelpe team og grupper med motivasjon og trivsel 

☑ å gi råd og veiledning for å håndtere demotiverende faktorer

☑ å bidra til økt trivsel, motivasjon og produktivitet i jobben 

 å utvikle gode strategier for måloppnåelse 

☑ å forbedre samarbeid og kommunikasjon i team og grupper

☑ å skape utvikling som kan måles og dokumenteres

Alt i alt, kan du anvende motivasjonsanalysen som et fundament for å skape glede, trivsel og gode resultater hos virksomheter.

Glad forretningskvinne

Hvorfor jobbe med motivasjons-analysen 

Du blir sertifisert som motivasjonsanalytiker med lisensrettigheter til å kjøpe og selge motivasjonsanalyser til privat og/eller bedriftsmarkedet.  

➡Motivasjonsanalysen er unik i sammensetting. Den skiller seg fra andre analyser på markedet fordi den måler hvordan en person blir påvirket i miljøet og hvordan denne påvirkningen passer overens med personen sin sammensetting av de 7 ulike motivasjonstypene. Av denne grunn kan analysen gi svar på både motivasjon- og stressnivå med stor nøyaktighet.

 

➡Motivasjonsanalysen kan i tillegg anvendes for å bli kjent med seg selv gjennom hva som er primærdrivere og hva som er sekundærdrivere i motivasjon. I tillegg forteller motivasjonsanalysen hva som kan forårsake stress hos hver av de 7 motivasjonstypene. Du kan av denne grunn anvende motivasjonsanalysen for å forebygge stress og styrke mental helse. Motivasjonsanalysen kartlegger også ressursbruk og personlig individuell målsetting, noe som kan være svært nyttig i blant annet i medarbeider og coachingsamtaler. 

➡Som sertifisert motivasjonsanalytiker får du lisensrettigheter til å kjøpe og selge motivasjonsanalyser til privat og/eller bedrifter. Du kan bruke analysene internt i egen virksomhet,

f. eks, i medarbeidersamtaler eller du kan bygge din egen forretningsvirksomhet og tilby motivasjonstjenester og motivasjonsanalyser til dine kunder. 

Portrait of overjoyed young diverse employees workers show thumb up recommend good quality

1. Unik innsikt for coacher og konsulenter

Som coach eller konsulent vil du ha nytte av den unike innsikten som motivasjonsanalysen gir for å hjelpe klientene dine med å øke motivasjonen og trivsel i livet og jobben. Dette vil hjelpe deg med å skreddersy coaching-programmer som gir konkrete resultater og vil gjøre deg til en mer effektiv og ettertraktet coach eller konsulent.

2. Et "må ha verktøy" for ledere

Som leder vil motivasjonsanalysen hjelpe deg med å utvikle skreddersydde strategier for å øke engasjementet og motivasjonen blant dine ansatte. Du vil kunne identifisere og håndtere motiverende og demotiverende faktorer, og dermed øke produktiviteten og trivselen på arbeidsplassen. Dette vil gjøre deg til en mer effektiv leder som sikrer samarbeid, unngår konflikter og oppnår gode resultater. Vinn-Vinn for alle. 

3. Et verktøy for alle som jobber tett på andre mennesker  

Motivasjonsanalysen kan brukes av alle som ønsker å øke motivasjon og trivsel, uavhengig av stillingstittel. Analysen vil hjelpe deg med å identifisere hva som motiverer og demotiverer, slik at du kan skreddersy strategier for å øke motivasjonen og trivsel. Analysen egner seg også godt i stressreduksjonsprogrammer, da analysen viser ditt personlige stressnivå samt hva som kan forårsake stress for deg i livet og jobben. 

  

Jobber du med mennesker er motivasjon ditt viktigste verktøy

Hva gjør Motivasjonsanalysen unik

Motivasjonsanalysen - et skritt foran 

Når det gjelder å forstå det fulle potensialet til enkeltpersoner og virksomheter, er ikke alle analyser like. Motivasjonsanalysen har en unik sammensetting og gir en omfattende innsikt innen motivasjon og trivsel. 

1. Dybde og bredde: Motivasjon og stresshåndtering 

Mens mange analyser fokuserer ensidig på motivasjon alene går motivasjonsanalysen et skritt videre ved å integrere stressnivå som et sentralt komponent. Ved å forstå hvordan motivasjon og stressnivå samvirker, kan motivasjonsanalysen tilby et helhetlig bilde av en persons nåværende trivsel og ytelsesevne, og legge grunnlag for en god kartleggingsamtale. 

2. Optimal ressursbruk

Det er ikke nok å bare vite hva som motiverer, men også hvordan mennesker kan anvendte sine åpne og skjulte ressurser. Å identifisere disse ressursene kan være avgjørende for personlig og profesjonell suksess. Motivasjonsanalysen gir deg innsikt som kan hjelpe deg med å lede mennesker og virksomheter på en mer effektiv og produktiv måte.

3. De 7 motivasjonstypene

Motivasjonsanalysen skiller seg fra andre. Analysen avdekker den individuelle sammensetningen av de 7 ulike motivasjonstypene. Dette er ikke bare generiske beskrivelser, men profiler som gir en forståelse av hva som driver en person til handling. Med denne innsikten kan du tilrettelegge for en motiverende kultur og styrke enkeltpersoner og virksomheters engasjement og trivsel.

4. Analysen er en motivasjons- og trivselstest 

Motivasjonsanalysen er utviklet av forsker og antropolog, Lars Steen Larsen, Ph.D,

De fleste tester måler personligheten eller en rekke strukturer i personligheten. Svært få tester besvarer spørsmålet: "Hvem er jeg" eller "Hvem er du", sett med arbeidsgivers øyer. Motivasjonsanalysen måler hvordan en person har det med sitt arbeid. Dette krever en måling av hvordan personen "er" i øyeblikket målt mot ytre  påvirkninger. Ved å sammenligne disse to målingene finner analysen fremt til hvordan en person trives med sitt arbeid. Lars Steen Larsen bak seg en lang karriere på Lund Universitet i Sverige hvor han har bidratt med sin kunnskap og kompetanse gjennom flere tiår. I tillegg til å utvikle motivasjonsanalysen har han utgitt fagartikler og skrevet bøker innenfor filosofi, religion og antropologi. 

møte

Samling 1 Motivasjonsanalysen 

Innhold: 

 • Karrieremuligheter som motivasjonsanalytiker, internt i en virksomhet eller som selvstendig næringsdrivende 

 • Innføring i motivasjon, modeller og metoder 

 • Innføring i Motivasjonsanalysen

 • Bakgrunn og empiri 

 • De 7 motivasjonstypene

 • Hvordan samarbeider de 7 motivasjonstypene 

 • Kombinasjon av de 7 typene 

 • Måling av motivasjon- og stressnivå 

 • Personlig målsetting ved bruk av analysen 

 • Gjennomføring av analysen 

 • Hvordan lese analysen og anvende rapporten

 • Casestudies 

 • Systemtrening, rettigheter til kjøp og salg av analysen

 • Oppgaver og evaluering 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Confident male leader, coach talking with multiracial group of office workers, having good

Samling 2

Motivasjonsanalysen Bedrift  

 • Motivasjonsanalysen for bedrifter

 • Motivasjon og trivsel på arbeidsplassen

 • De 7 motivasjonstypene, samarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering

 • De 7 motivasjonstyper som ledere 

 • Motivasjon og stressmåling i bedrifter

 • Hvordan anvende motivasjonsanalysen i medarbeider- og ledersamtaler 

 • Hvordan anvende resultatet fra motivasjonsanalysen til strategiutvikling for å utvikle gode resultater i virksomheter 

 • Hvordan anvende virksomhetsrapporter og skreddersy inndelinger i avdelinger og grupper, etter behov og ønsker

 • Casestudies 

 • Systemtrening, rettigheter til kjøp og salg av analysen internt eller eksternt til bedriftsmarkedet 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Excited multiracial businesspeople sit at office desk at meeting look at camera showing th

Samling 3

Strategisk Motivasjonscoaching

 • Motivasjon og coaching 

 • Teori, modeller og metoder 

 • Strategiutvikling

 • Coachingteknikker 

 • Hvordan anvende motivasjonsanalysen sammen med coachingverktøy 

 • Casestudies 

 • Øvelser 

 • Karrieremuligheter  

 • Sertifisert Motivasjonsanalytiker 

 • Oppgaver og evaluering 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Ung regnskapsfører

Forskning bekrefter hvor viktig det er å jobbe med motivasjon

 • Kun 20% av ansatte er motivert og engasjert på jobben. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Gallup i 2021.

 • Kun 42% av norske ansatte opplevde høy grad av motivasjon på jobben, ifølge en undersøkelse gjennomført av HR Norge i 2019.

 • Kun 17% av ansatte opplevde høy grad av motivasjon på jobben, ifølge en undersøkelse gjennomført av Deloitte i USA, 2020.

 • En positiv arbeidskultur, som inkluderte støtte fra ledere og kollegaer, var assosiert med lavere stressnivå og bedre psykisk helse blant ansatte, ifølge en studie publisert i tidsskriftet BMC Public Health i 2019.

 • Ifølge en undersøkelse utført av Towers Watson, har bedrifter med høy grad av ansattengasjement en 19% høyere inntekt per ansatt enn bedrifter med lav grad av ansattengasjement.

 • En studie utført av Hay Group fant at bedrifter med høyt engasjerte ansatte har en 65% høyere andel av ansatte som når eller overstiger målene som virksomheten har satt. 

Tallene viser at motivasjon kan ha en betydelig innvirkning på produktivitet og økonomisk ytelse. Som motivasjonsanalytiker kan du hjelpe mennesker og bedrifter med å identifisere områder hvor motivasjon kan forbedres. Du kan utvikle strategier for å øke engasjementet og evaluere effekten av strategiene.

Kontortjeneste

VINN-VINN for bedrifter

ROI-Return of investment:

Her er en ROI-analyse som fokuserer på økt motivasjon og trivsel, redusert stress og sykefravær, samt hvordan dette kan påvirke bedriftens resultater og økonomi.

 • Økt motivasjon og trivsel:
  Forskning viser at ansatte som er motiverte og trives på jobben, er mer produktive og engasjerte i arbeidet sitt. En studie utført av Gallup viser at ansatte som er engasjerte og motiverte er 21% mer produktive enn de som ikke er det. Videre viser studier at motiverte ansatte har lavere turnover og er mer tilbøyelige til å bli værende i en organisasjon over tid.

 • Redusert stress og sykefravær:
  Stress og sykefravær kan ha en negativ innvirkning på bedriftens økonomi. Ifølge en studie utført av American Psychological Association (APA), kan stress koste bedrifter opptil 300 milliarder årlig i tapt pro
  duktivitet, sykefravær og helsekostnader. Videre viser studier at redusert stress kan føre til redusert sykefravær og økt produktivitet, og dermed styrke økonomien til bedriften.

 • ROI-analyse:
  La oss si at en bedrift bestemmer seg for å investere i motivasjonsanalysen og relaterte tjenester for å øke motivasjonen og trivselen blant de ansatte, samt redusere stress og sykefravær. Kostnaden for å gjennomføre m
  otivasjonsanalyser og coaching vil variere basert på leverandør og antall ansatte som tar del i programmet. La oss si at kostnaden er 50 000 kroner i året for å tilby dette til virksomheten.

 • Økt motivasjon og trivsel:
  Dersom bedriften øker produktiviteten med 21% ved å øke motivasjonen og trivselen blant de ansatte, kan dette føre til økt inntekt for bedriften. Hvis bedriften har en årlig inntekt på 10 millioner kroner, kan en økning på
  21% føre til en økning på 2,1 millioner kroner i årlig inntekt.

 • Redusert stress og sykefravær:
  Hvis bedriften reduserer sykefraværet med 10% som følge av redusert stress blant de ansatte, kan dette føre til besparelser på sykefraværskostnader og økt produktivitet. Dersom bedriften har en årlig sykefraværskostnad på 500 000 kroner, kan en reduksjon på 10% føre til besparelser på 50 000 kroner. 

 • Total ROI:
  Hvis bedriften oppnår en økning på 2,1 millioner kroner i årlig inntekt som følge av økt motivasjon og trivsel, og besparelser på 50 000 kroner som følge av redusert sykefravær, vil regnestykket blir som følgende:

  • Økte inntekt kr. 2.100.000,-

  • Reuserte utgifter kr. 50.000,-

  • Sum bedriftens fortjeneste kr. 2.150.000,- 

 • Deretter trekkes det fra kostander til motivasjonsprogrammet, i dette tilfellet kr. 50.000,- Virksomheten sitter igjen med ROI kr. 2.100.000,-

 

 • Oppsummering:
  ROI-analysen viser at investering i motivasjonsanalyse og relaterte tjenester kan ha positive effekter på bedriftens økonomi og resultater, spesielt med tanke på økt motivasjon og trivsel, og redusert stress og sykefravær blant de ansatte. Det er imidlertid viktig å huske at ROI vil variere avhengig av bedriftens størrelse, bransje og mål, og denne ROI-analysen kun er ment som en illustrasjon for å synliggjøre noen av dine muligheter som sertifisert motivasjonsagent og motivasjonsanalytiker. 

Bysykling

VINN-VINN for livet og jobben

Økt motivasjon og trivsel:
Forskning viser at motivasjon og trivsel er viktige faktorer for å oppnå suksess og trivsel i livet. En studie utført av Harvard Bu
siness Review fant at personer som har høy motivasjon og trivsel, er mer engasjerte i arbeidet og oppnår bedre resultater. Videre viser studier at motivasjon og trivsel kan ha en positiv innvirkning på livskvalitet og generell lykke.

ROI-analyse:
La oss si at en person bestemmer seg for å investere i en motivasjonsanalyse og coaching for å øke motivasjonen og trivselen i livet sitt. Kostnaden for en motivasjonsanalyse og coaching vil variere basert på leverandør og omfanget av programmet. La oss si at kostnaden er 10 000 kroner for en serie med 10 coachingøkter.

Økt motivasjon og trivsel:
Dersom personen oppnår økt motivasjon og trivsel som følge av coaching, kan dette føre til økt suksess og livskvalitet. La oss si at personen ønsker å øke inntekten sin med 10% og oppnår dette som følge av økt motivasjon og trivsel. Hvis personens årlige inntekt er 500 000 kroner, kan en økning på 10% føre til en økning på 50 000 kroner i årlig inntekt.

Bedre livskvalitet:
Når personen oppnår bedre livskvalitet som følge av økt motivasjon og trivsel, kan dette føre til en rekke positive effekter, inkludert bedre helse og økt lykke. Studier viser at økt lykke kan ha en positiv innvirkning på livskvalitet og helse, og kan føre til økt produktivitet og suksess.

Total ROI:
Dersom personen oppnår en økning på 50 000 kroner i årlig inntekt som følge av økt motivasjon og trivsel, og økt livskvalitet som følge av coaching, vil den totale ROI-en for investeringen være 50 000 kroner. Dette vil gi en ROI på 500% i forhold til den totale investeringen på 10 000 kroner.

Oppsummering:
ROI-analysen viser at investering i motivasjonsanalyse og coaching kan ha positive effekter på personens livskvalitet og økonomi, spesielt med tanke på økt motivasjon og trivsel. Det er imidlertid viktig å huske at ROI vil variere avhengig av personens mål og ønsker, og at dette kun er en illustrasjon for å synligjøre
 noen av dine muligheter som sertifisert motivasjonsanalytiker til privatmarkedet. 

Kursleder og Motivasjonsagent Norge  

Rita Aarvelta Jensen, 51 år

 • Kursleder Sertifisert Motivasjonsanalytiker 

 • Ressurscoach Internasjonal Coachutdannelse 

 • Medlem i EMCC Norge, European Mentoring And Coaching Council

 • Styremedlem i ICMA, Coach And Motivator Association 

 

▶Sertifisert Ledercoach 

▶Sertifisert Life og Business Coach

▶Sertifisert NLP Practitioner Coach

▶Sertifisert NLP Master Coach

▶Sertifisert Motivator 

▶Sertifisert Motivasjonsanalytiker 

 

Relevant utdannelse

 • Coachutdannelse hos Optivis Life And Business Academy 

 • Bachelor i sykepleie ved HiO 

 • Intensivsykepleie ved USN 

 • Selvmordsforebyggende arbeid ved USN

 • Veiledning ved USN 

 ​​

Ledererfaring

 • Avdelingssykepleier intensivavdelingen Vestre Viken Kongsberg

 • Fylkesleder for intensivgruppen i Norsk sykepleierforbund, avd. Buskerud 

Rita Aarvelta Jensen potrett sertifisert motivasjonsanalytiker _edited.jpg
A group of middle aged and young business leaders giving high five, agreement on how run b

Bli kjent med Optivis

 

Optivis Life And Business Academy ble etablert i 2013 og er et innovativt selskap som tilbyr coaching, kurs og utdannelse til privat og bedriftsmarkedet i Norge. 

Misjon

Vår 24/7 misjon er å formidle kunnskap og visdom gjennom kurs og utdanninger til privat- og bedriftsmarkedet i Norge og på sikt internasjonalt.

Visjon

Optivis sin visjon er å være den foretrukne og anbefalte leverandøren av tjenester innen personlig og profesjonell utvikling.

Verdier

Optivis er en forkortelse for optimal visdom og et latinsk ord for utmerket kraft.

Selskapet er tuftet på troen om den iboende kraften alle mennesker har med et ubegrenset potensiale for vekst og utvikling. 

Våre verdier gjenspeiler vår identitet og hvordan vi møter deg som kunde og bedrift.​

Glede –Vi skaper og gir med glede

Energi - Vi er dedikerte og jobber med god energi 

Integritet- Vi er hele og ekte hele veien

Kontakt oss for informasjon og påmelding

Takk. Du hører snart fra oss.

bottom of page