top of page
Internasjonal Coach, Motivator og Lederutdanning

TIDSEFFEKTIVT 

3 dager hver mnd. 

ZOOM KLASSEROM 

Delta fra der du er 

17% rabatt, kr. 99.000,- 

Ordinær kr. 119.000,-

SERTIFISERING

Anerkjente sertifiseringer

Internasjonal Life & Business Coachutdannelse
med Norges eneste Motivasjonsanalytiker og Motivator sertifisering

En utdannelse for deg som jobber med mennesker.

Velg oppstart 09 september eller 14 oktober 2024.

➡Utdannelsen er godkjent av DNCF, Den Norske Coach Forening

➡Dekker ny Norsk Standard for coacher lansert 2023: NS 11251

➡Digital undervisning 3 dager pr. måned over ett kalenderår 

➡Superbonus kr. 99.000,- ved forhåndsinnbetaling

➡Hele 6 bonusgaver med høyere verdi enn utdannelsen 

➡Delbetaling fra kr. 3499,- pr. mnd. 

➡Leder til norsk og internasjonal sertifiseringer 

Komplett coachutdannelse 
med 5 sertifiseringer

Optivis feirer 10 år 

Takket være våre fantastiske kunder og deltakere har Optivis muligheten til å feire 10 årsjubileum i 2024. 
Optivis ble etablerte høsten 2013 og lanserte sine første coaching-kurs januar 2014.
Nå ønsker vi å gi deg som melder deg på coachutdannelse vinter/vår 2024, 6 ekstra flotte bonusgaver i takknemlighet for alt Optivis selv har mottatt de siste 10 årene. 

 

Bonus. Cubes form the word Bonus. Extensive bonus concept like gift, money and discounts.j

Spar tid og penger med digital utdannelse 

Hos Optivis kan du starte dine studier med delbetaling fra kr. 3499,- pr. mnd. 

Spar tid med digital undervisning 3 dager pr. mnd., hvor du kan delta direkte fra kontoret eller hjemme i din egen stue. 

Bestill gratis infomøte

My work - My passion. Cubes form words My work - My passion. The concept of doing and work

Livet, jobben og karrieren


Utdannelsen er spesialtilpasset yrkesaktive slik at du kan studere uten å sette livet og jobben på vent. 
Ved fullført utdannelse kan du jobbe som coach, konsulent og motivator, heltid eller deltid, i Norge eller internasjonalt, som ansatt eller selvstendig næringsdrivende. 

kalender

Oversikt dato⤵

Velg oppstart 09 september eller 14 oktober 2024.

2024:

09, 10, 11 september 

14, 15, 16 oktober 

11, 12, 13 november 

09, 10, 11 desember 

2025:

13, 14, 15 januar 

10, 11, 12 februar 

10, 11, 12 mars 

07, 08, 09 april 

05, 06, 07 mai

02,03, 04 juni

25, 26, 27 august 

22, 23, 24 september 

evt. ekstra samling i oktober ved behov 

 • Tidspunkt hver samling kl. 09.00-16.00 

 • Alle samlingene er digitale med Zoom live undervisning. 

glad Student

Få gratis studieguide
tilsen
dt på epost 

Takk for at du sendte inn!

Få oversikt over innhold
i studiet her

Vi tar forehold om evt. feil og endringer

Klippebånd

Motivasjonsanalysen

Ved oppstart av studiet får du tilsendt din personlige motivasjonsanalyse kostnadsfritt. Analysen gjennomføres online. Du mottar din personlige rapport straks du har gjennomført motivasjonsanalysen. 

Motivasjonsanalysen viser: 

 • Din personlige sammensetting av 7 motivasjonstyper

 • Ditt motivasjonsnivå 

 • Ditt stressnivå 

 • I hvilken grad du er på "rett jobbhylle" 

 • Din personlige målsetting 

Ved å gjennomføre motivasjonsanalysen vil du helt fra starten av i studiet lære mer om hva som motiverer deg og hva som demotiverer deg. Du vil lære mer om de 7 motivasjonstypene og hvordan de ulike motivasjonstypene samarbeider. 

Bilde_2023-06-26_191841162.png

Ulike Coachingretninger

 

I studiet får du en oversikt over forskjellige tilnærmingene og
retningene in
nenfor coaching, noe som er avgjørende for å få en helhetsforståelse av coaching som metode og virke. 


Den historiske bakgrunnen til coaching blir presentert, med vekt på hvordan coachingpraksisen har utviklet seg frem til i dag. Videre gjennomgår denne modulen de ulike tilnærmingene som du kan bruke for å hjelpe klientene dine med å nå sine personlige og profesjonelle målsettinger. 

Innhold:

 • Historisk gjennomgang av coaching

 • Oversikt over ulike coachingretninger

 • Fordeler og begrensninger med coaching

EasyHard.jpg

Innføring i psykologi

Psykologi kommer fra gresk mytologi og betyr "studiet av sjelen". 

I nyere tid er psykologi definert som studiet av av mentale prosesser og atferd.

Innføring i psykologi tar for seg begge perspektivene og designet for å gi deg kunnskap i hvordan kognitiv utvikling, påvirkning, arv og miljø former personlighetstrekk som influerer livets små og store valg. Modulen tar deg gjennom velkjente teorier med enkle forklaring og illustrasjoner i hvordan mennesker oppfatter og tolker verden gjennom sansing, persepsjon og ulike bevissthetstilstander.

Innhold:

 1. Introduksjon til psykologi 

 2. Sansing og persepsjon,

 3. Fra tanke til handling 

 4. Din emosjonelle spiral 

 5. Det mentale, emosjonelle, åndelige og fysiske mennesket 

 6. Bevissthetstilstander

 7. Hjernens og nervesystemets oppbygging og funksjon

 8. Kognitiv utvikling, atferdsteorier og sosial læring

 9. Sosial og emosjonell intelligens 

 10. Personlighet, identitet og gruppepsykologi 

 11. Stress, mestring og forebyggende mental helse 

Kompass som peker nord

Selvledelse med selvtillit 

 

Selvledelse med selvtillit handler om å utvikle tillit til seg selv, ta ansvar og være i aktiv handling for å oppnå betydningsfulle mål. Selvinnsikt og selvdisiplin er andre viktige sentrale elementer for å lykkes med selvledelse. 

Innhold: 

 • selvledelse med selvtillit og selvfølelse 

 • selvansvar og selvbevissthet

 • selvdisiplin og motstandsdyktighet

 • selvinnsikt i egne tanker, følelser og handlinger

 • være bevisst egen atferd, påvirkning og innflytelse 

 • skille mellom egen og andres opplevelse​

Kontorscene

Kommunikasjon og Relasjon 

Kommunikasjon er en grunnleggende del av livet og jobben. Det er utveksling av informasjon, tanker, ideer og følelser på forskjellige måter, inkludert verbal, nonverbal, skriftlig, muntlig, digital og analog. For å bygge sunne relasjoner og kommunisere effektivt med andre mennesker, er det viktig å ha god relasjonell kompetanse, som inkluderer ferdigheter som aktiv lytting, klar og tydelig uttrykksevne, empati og evnen til å løse konflikter.

 

Emosjonell modenhet, som innebærer å regulere og uttrykke følelser på en sunn, respektfull og konstruktiv måte, er også avgjørende for å lykkes i kommunikasjon og relasjoner, både personlig og profesjonelt.

Innhold:

 • kommunikasjonsregler for å skape trygge rammer 

 • kunsten å lede og strukturere samtalen

 • effektive, åpne og utforskende spørsmål

 • lytteteknikker gjennom 4 ulike nivåer 

 • system- og gruppedynamikker

 • skape, vedlikeholde og utvikle relasjoner over tid 

 • emosjonell modenhet i kommunikasjon 

 • fravær av emosjonell modenhet i kommunikasjon 

 • kjennetegn på positiv og vennlig kommunikasjon 

 • kjennetegn på negativ og manipulerende kommunikasjon 

Unge Businesswomen

Coaching Basic  

 

Studiet gir deg en introduksjon til grunnleggende coachingferdigheter. Du vil lære hvordan du ved hjelp av lytteferdigheter og spørsmålsteknikker hjelper klienten din til å utforske og bli bevisst egen situasjon, behov og mål. 
 

Du lærer i tillegg hvordan du etablerer og gjennomfører en coachingsamtale og evaluerer fremdrift sammen med klienten. 

Innhold:

 • Coachingferdigheter

 • Coachbarhet og røde flagg i coaching

 • Samtaleteknikker og lytteferdigheter

 • Spørsmålsteknikker og feedback

 • Coachingsamtalen

 • Coachingprosessen

Beach Stroll

NLP Practitioner + NLP Master + Mental trener  

NLP er en spesifikk metode fra kognitiv atferdspsykologi. Metoden hjelper deg å ta i bruk dine ressurser og skjulte potensialer uavhengig av hvem du er og hvordan situasjonen din er. NLP  anerkjennes som et meget godt verktøy til selvutvikling, coaching og ledelse, og har av mange blitt kjent som "forskjellen som utgjør forskjellen" innen personlig og profesjonell utvikling. 

Utdrag fra innhold:

 • Internasjonal Sertifisert NLP Practitioner 

  • NLP grunnprinsipper, det finnes ikke ressursløse mennesker, kun ressursløse tilstander 

  • Tilstandshåndtering og ankring av ressursfylt tilstand 

  • Overkomme begrensende tro- og overbevisningsprogrammer ved hjelp av mental trening og NLP teknikker 

 • Internasjonal Sertifisert NLP Master 

  • Strategioppskrifter for suksess

  • De 8 ulike bevissthetsnivåene til mennesker 

  • NLP teknikker og målarbeid 

 • Internasjonal Sertifisert NLP Transformator™

  • Transformasjonscoaching

  • Verdibasert coaching​

  • Håndtere de 6 fryktene som styrer livet 

  • Personlig gjennombrudd coaching, en oppskrift fra A-Å

Over hele verden bruker mennesker NLP til personlig og profesjonell utvikling. Du kan ta i bruk dine Internasjonale NLP coach sertifiseringer internasjonalt. Mulighetene er mange. Både Practitioner og Master sertifiseringene er velkjent globalt. Gjennom dine NLP sertifiseringer er du svært godt rustet til å jobbe som både coach og mental trener. 

Beautiful Woman Going To Work With Coffee Walking Near Office Building. Portrait Of Succes

Life og Business Coach  

.I løpet av Life og Business coachutdannelsen vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som du straks kan ta i bruk for å hjelpe kundene dine med utfordringer og utvikle løsninger som er hensiktsmessige for deres situasjon.

Samarbeid og konflikthåndtering står sentralt i Life- og Businesscoaching. Dette fordi det lett kan oppstå uenigheter i personlige relasjoner, teamet eller gruppen. Du vil lære å identifisere konflikter og håndtere situasjoner hvor det er uenigheter eller uklarheter på en nøytral og hensiktsmessig måte. Praktiske casestudier fra virkeligheten utgjør en sentral del av Life- og Businessoaching, og gir deg muligheten til å anvende teorien på en praktisk måte for å utvikle dine ferdigheter ytterligere.

Innhold:

 • Lifecoaching

 • Businesscoaching

 • Mestring, motivasjon og måloppnåelse 

 • Samarbeid og konflikthåndtering 

 • Bruk av motivasjonsanalysen i Life- og Businesscoaching 

 • Praktiske casesstudies fra virkeligheten

lov

Jus og Etikk 

Juridiske og etiske prinsipper er avgjørende for å praktisere coaching på en profesjonell og etisk forsvarlig måte. Som coach er det viktig å være klar over de regler og retningslinjer som gjelder, samt å ha kunnskap og forståelse for de etiske dilemmaene som kan oppstå i coachingprosessen.


En av de viktigste juridiske prinsippene for coacher er taushetsplikt, som krever at alle opplysninger som klienten deler under coachingprosessen holdes konfidensielle. Det er også viktig å være ansvarlig og respektfull overfor klientens integritet og verdighet, samt å etablere klare grenser og avtaler med klientene dine for å sikre at coachingprosessen skjer på en trygg og tillitsfull måte.


Å praktisere etisk coaching krever også at coachen er i stand til å identifisere og håndtere etiske dilemmaer som kan oppstå underveis. Dette kan inkludere dilemmaer knyttet til klientens ønsker og behov, eller dilemmaer knyttet til coachens egen rolle og ansvar.

Innhold:

 • Etikk for coacher 

 • Internasjonale etiske retningslinjer

 • Leveranser og kundeavtaler 

 • Personvern og kontrakter 

Kjører bil

Ferdighetstrening 

Praktisk trening strekker se over alle samlingene med fokus på utvikling og forbedring av de grunnleggende ferdighetene som kreves for å bli en effektiv coach.

 

Du får praktisk trening i ulike teknikker og verktøy, hvor du får mulighet til å praktisere og forbedre dine coachingferdigheter gjennom en rekke øvelser og aktiviteter. 

Innhold:

 • Etter nye bransjekrav fra Standard Norge skal utdanning for coacher i Norge bestå av minimum 65% ferdighetstrening. Dette fordi coaching er et praktisk fag med behov for integrasjon gjennom praktiske øvelser. 

 • Hos Optivis utsteder vi kompetansebevis som dokumenterer at du har vært gjennom ferdighetshetstrening etter den nye standarden for coacher i Norge. Dette vil gi deg et kvalitetsstempel og kan være nyttig i henhold til de nye kravene. 

Grå katt sitter på en bærbar datamaskin

Selvstudium 

Selv om utdannelsen er tilpasset yrkesaktive vil det være prosesser og oppgaver underveis som krever at du har selvdisiplin, samt evne og vilje til å gjennomføre deler av studiet som selvstudium. 

Motivasjon, mestring og måloppnåelse er ikke bare avgjørende for dine coachingklienter eller mennesker du coacher på arbeidsplassen. 

Det er også sentralt for profesjonell coacher å være bevisst på hva som skaper mestring og motivasjon, og hva som skal til for at du som profesjonell coach oppnår dine mål både underveis i utdannelsen og etter. 


Innhold: 

 • Denne modulen er en del av selvstudiet i coaching og fokuserer spesielt på selvbevissthet, selvansvar og selvdisiplin. 

 • Som en viktig del av ditt selvstudium vil du i tillegg få dropp in leksjoner fra de øvrige modulene. 

Two happy friendly diverse professionals, teacher and student giving high five standing in

Praksistimer 

For å bli en dyktig coach og motivator er det nødvendig med øvelser og praktisk erfaring. En viktig del av utdannelsen din er derfor å coache eksterne klienter i praksis. Dette gir deg anledning til å praktisere ferdighetene i en virkelighetsnær setting, og til å forstå hvordan teorien kan anvendes i praksis. Det å jobbe med eksterne klienter bidrar til å knytte sammen teori og praksis, og gir deg en dypere forståelse for hvordan coaching kan benyttes for å hjelpe mennesker og organisasjoner. Dette gir deg trygghet og erfaring du kan ta med deg videre i coachingkarrieren. 

Innhold: 

 • Innføring og gjennomføring av praksistimer 

 

Frist for gjennomføring av praksistimer er senest 1 år etter avsluttet studium

Nyutdannede Holding Diplomer

Evaluering og Sertifisering


Veiledning, evaluering og sertifisering utgjør en viktig del av din utdannelse. Evaluering av dine ferdigheter vil være en løpende prosess gjennom hele utdannelsen. Det stilles krav til å gjennomføre 10 timer med faglig veileder underveis i studiet eller gjennom praksistimene. Dette vil sikre at du får jevnlig tilbakemelding på din utvikling og evt. kan justere kursen for å oppnå de ønskede resultatene.

 

Det blir i tillegg gitt tilbakemelding på teoretisk kunnskap, personlige egenhet og praktiske demoer underveis i studiet. 


For å sikre at alle deltakerne oppfyller de nødvendige etiske standardene for å bli sertifisert har vi i henhold til nye bransjekrav ekstra fokus på personlig egnethet. Dette vil inkludere krav til etisk atferd og kommunikasjon. Det er viktig å påpeke at selv om det er et mål å sertifisere alle deltakere, kan det hende at noen deltakere ikke er egnet for sertifisering. I slike tilfeller vil deltakeren motta et deltakerbevis.

Everyday winners. Group of happy business people in smart casual wear looking at the lapto

Sertifisert Motivasjonsanalytiker

Du får Sertifisert Motivasjonsanalytiker, til bruk i 1:1 samtaler, inkludert uten tillegg i pris. 


Innhold: 

 • Motivasjonsanalytiker, en ekstra karrieremulighet 

 • Innføring i Motivasjonsanalysen

 • Bakgrunn og empiri 

 • De 7 motivasjonstypene

 • Hvordan samarbeider de 7 motivasjonstypene 

 • Måling av motivasjon- og stressnivå 

 • Personlig målsetting ved bruk av analysen 

 • Gjennomføring av analysen 

 • Hvordan lese rapporten

 • Hvordan anvende motivasjonsanalysen i coaching og 1:1 samtaler 

 • Systemtrening, rettigheter til kjøp og salg av analysen

 • Evaluering og sertifisering

SSS 2021.jpg
Optivis Life And Business Academy Coach, Motivator og Lederutdannelse

Du får en utdannelse som styrker deg selv og løfter karrieren, lokalt og globalt 

1. Transformerende selvutvikling

Du lærer mentale treningsteknikker med verktøy for selvledelse, selvtillit og selvfølelse. 

2. Profesjonell Internasjonal karriere 

Du får kunnskap og kompetanse innen psykologi, kommunikasjon, coaching og motivasjon. Studiet gir deg en profesjonell internasjonal karriere med anerkjente sertifiseringer. 

<