top of page
Two happy friendly diverse professionals, teacher and student giving high five standing in

Motivasjonsanalytiker

Sertifiseringskurs for deg som MOTIVERER mennesker i livet og jobben

TIDSEFFEKTIVT 

3 dager x 3 samlinger 

ZOOM KLASSEROM 

Delta fra der du bor  

33% rabatt, kr. 39.000,- 

Ordinær kr. 59.000,-

MOTIVASJONSANALYSEN

Nyhet i Norge 

Bli en ekspert i motivasjonsanalysen 

Jobber du med mennesker vil du ha stor nytteverdi av å delta på dette kurset og bli en ekspert i motivasjonsanalysen. 

 

Ved ved hjelp av motivasjonsanalysen kan du hjelpe enkeltmennesker og virksomheter med motivasjon, trivsel, samarbeid og gode resultater. 

Kurset leder til sertifisert motivasjons-analytiker. Det du lærer kan du straks ta i bruk som ansatt i en virksomhet eller som selvstendig konsulent til privat- og/eller bedriftsmarkedet.

Calendar

Dato og tidspunkt

ONLINE digital Zoom undervisning:


Samling 1: 25, 26, 27 mars
Samling 2: 29, 30 april + 06 mai

Samling 3: 13, 14, 15 juni 

Kl. 09.00-15.00 hver samling 

Du blir sertifisert til å anvende

motivasjonsanalysen som måler følgende: 

Book et gratis infomøte og få

tilsendt motivasjonsanalysen på epost

Motivasjonsanalysen gir et godt grunnlag for å jobbe med motivasjon og trivsel

Med motivasjonsanalysen kan du hjelpe mennesker og virksomheter

 

 skap glede, trivsel og motivasjon 

identifiser hva som motiverer og hva som demotiverer 

skape engasjement, dedikasjon og gode resultater 

reduser stress, misnøye og demotiverende faktorer

stimuler til økt samarbeid, løsninger og gode resultater 

➡Når du jobber som motivasjonsanalytiker kan du analysere motivasjons- og trivselsnivå hos enkeltpersoner og virksomheter.

➡Programmet er utviklet for å gi deg en helhetlig forståelse av motivasjon, og hvordan du kan anvende motivasjonsanalyser til privat og/eller bedriftsmarkedet.

 

➡Erfarne og dyktige instruktører tar deg gjennom et spennende kursforløp med en rekke praktiske oppgaver slik at du øver deg god 

➡Sertifiseringsprogrammet gir deg nye muligheter enten du ønsker å jobbe internt eller eksternt, som ansatt eller som selvstendig næringsdrivende. 

Oversikt

Deltid tilpasset yrkesaktive

 • 3 dager hver mnd.

 • 3 samlinger totalt, sum 9 dager. 

Lokalitet 

 • Online 

Sertifisering

Motivasjonsanalytiker

Investering 

Pris 

Ordinær kr. 59.000,-

33% rabatt i en kort periode

Nå kun kr. 39.000,-

Forutsetter forhåndsinnbetaling før kurset starter 

Inkludert i studieavgiften 

 • Kursmateriell  

Dato og tidspunkt

ONLINE 

Digital Zoom undervisning:


Samling 1: 25, 26, 27 mars
Samling 2: 29, 30 april + 06 mai

Samling 3: 13, 14, 15 juni 

Kl. 09.00-15.00 hver samling 

Bedriftsrådgivning

Motivasjonsanalysen måler følgende:

 • Personlige sammensetting av 7 motivasjonstyper

 • Motivasjonsnivå 

 • Stressnivå 

 • Bruk av personlige ressurser 

 • Kjerneidentitet

 • Personlig målsetting 

Rask og effektiv

Motivasjonsanalysen gjennomføres enkelt og effektivt online.

Tidsbruk 10-15 minutter.

Personlig rapport

Når analysen er gjennomført generes det individuell personlig rapport som automatisk sendes til mottaker som har gjennomført analysen. 

Virksomhetsrapport

Analysen kan i tillegg til personlige rapporter anvendes til grupper og virksomheter med skreddsydde rapporter, inndelt i nivåer, stillinger, avdelinger, alt etter behov og ønsker. 

Confident male leader, coach talking with multiracial group of office workers, having good

Hvem er programmet for

Programmet er skreddersydd for DEG som innehar en sentral rolle hvor menneskelige ressurser er viktige og avgjørende for å lykkes, kort sagt for deg som motiverer mennesker i jobben:

 1. HR-ansatte: ​​HR-ansatte kan ha nytte av å lære mer om motivasjonsteori og motivasjonsanalyser for å utvikle motivasjon og trivsel på jobben.

 2. Ledere og mellomledere: Ledere på alle nivåer kan ha nytte av å lære mer om motivasjon og motivasjonsanalyser for å motivere og engasjere sine ansatte.

 3. Karriereveiledere og coacher: Karriereveiledere og coacher kan ha nytte av å lære mer om motivasjon og motivasjonsanalyser for å hjelpe sine klienter med å finne riktig karrierevei og jobb.

 4. Konsulenter og rådgivere: Konsulenter og rådgivere som jobber med organisasjonsutvikling og endringsledelse kan ha nytte av å lære mer om motivasjon og motivasjonsanalyser for å hjelpe bedrifter med å endre kultur og praksis.

 5. Mennesker som jobber tett på andre mennesker : Mennesker  som jobber tett på andre mennesker kan ha nytte av å lære mer om motivasjonstypene for å motivere og inspirere til gode resultater, glede og trivsel. 

 6. Deg som vil jobbe som profesjonell Motivasjonsanalytiker: Programmet er særskilt godt egnet for deg som ønsker å jobbe som profesjonell motivasjonsanalytiker enten som ansatt eller selvstendig næringsdrivende, i Norge eller internasjonalt.

møte

Opptakskriterier 

 • Erfaring i å jobbe med mennesker 

 • Minimum 25 år 

 • Positiv innstilling

 • Gode norskferdigheter muntlig og skriftlig 

Påmelding

Kontakt oss her for et gratis og uforpliktende 15 min. møte over telefon eller video. 

Shot of smart business people working together with laptop while talking in the coworking

Jobb med mennesker

Ved hjelp av motivasjonsanalysen kan du hjelpe enkeltmennesker:  

  å bli kjent med sin egen unike motivasjonsprofil

 å øke motivasjonsnivået og redusere stressnivået 

☑ å oppnå balanse i livet og jobben 

☑ å oppnå en høy grad av motivasjon og trivsel i arbeidet

☑ å redusere stress 

☑  å oppnå målsettinger 

☑ å håndtere demotiverende faktorer

☑ å blir bedre kjent med hva som skaper motivasjon og trivsel

Alt i alt, kan du anvende motivasjonsanalysen til enkeltindivider for å skape glede, trivsel og gode resultater.

Two caucasian business people conducting financial transactions online outdoors. Blond lad

Jobb med team og grupper

Ved hjelp av motivasjonsanalysen kan du hjelpe virksomheter:  

 å bli kjent med teamet og gruppen sine motivasjonsprofiler

 

å kartlegge ressursbruk og designe team/grupper som kan samarbeide godt over tid 

 å gjennomføre samtaler og gi råd i hva som kan øke motivasjonsnivået og redusere stressnivået 

 å designe motivasjonsstragier til team og grupper 

 å forebygge stress og sykefravær hos team og grupper

☑ å hjelpe team og grupper med å oppnå balanse i livet og jobben 

☑ å hjelpe team og grupper med motivasjon og trivsel 

☑ å gi råd og veiledning for å håndtere demotiverende faktorer

☑ å bidra til økt trivsel, motivasjon og produktivitet i jobben 

 å utvikle gode strategier for måloppnåelse 

☑ å forbedre samarbeid og kommunikasjon i team og grupper

☑ å skape utvikling som kan måles og dokumenteres

Alt i alt, kan du anvende motivasjonsanalysen som et fundament for å skape glede, trivsel og gode resultater hos virksomheter.

Glad forretningskvinne

Hvorfor jobbe med motivasjons-analysen 

Du blir sertifisert som motivasjonsanalytiker med lisensrettigheter til å kjøpe og selge motivasjonsanalyser til privat og/eller bedriftsmarkedet.  

➡Motivasjonsanalysen er unik i sammensetting. Den skiller seg fra andre analyser på markedet fordi den måler hvordan en person blir påvirket i miljøet og hvordan denne påvirkningen passer overens med personen sin sammensetting av de 7 ulike motivasjonstypene. Av denne grunn kan analysen gi svar på både motivasjon- og stressnivå med stor nøyaktighet.

 

➡Motivasjonsanalysen kan i tillegg anvendes for å bli kjent med seg selv gjennom hva som er primærdrivere og hva som er sekundærdrivere i motivasjon. I tillegg forteller motivasjonsanalysen hva som kan forårsake stress hos hver av de 7 motivasjonstypene. Du kan av denne grunn anvende motivasjonsanalysen for å forebygge stress og styrke mental helse. Motivasjonsanalysen kartlegger også ressursbruk og personlig individuell målsetting, noe som kan være svært nyttig i blant annet i medarbeider og coachingsamtaler. 

➡Som sertifisert motivasjonsanalytiker får du lisensrettigheter til å kjøpe og selge motivasjonsanalyser til privat og/eller bedrifter. Du kan bruke analysene internt i egen virksomhet,

f. eks, i medarbeidersamtaler eller du kan bygge din egen forretningsvirksomhet og tilby motivasjonstjenester og motivasjonsanalyser til dine kunder. 

Portrait of overjoyed young diverse employees workers show thumb up recommend good quality

1. Unik innsikt for coacher og konsulenter

Som coach eller konsulent vil du ha nytte av den unike innsikten som motivasjonsanalysen gir for å hjelpe klientene dine med å øke motivasjonen og trivsel i livet og jobben. Dette vil hjelpe deg med å skreddersy coaching-programmer som gir konkrete resultater og vil gjøre deg til en mer effektiv og ettertraktet coach eller konsulent.

2. Et "må ha verktøy" for ledere

Som leder vil motivasjonsanalysen hjelpe deg med å utvikle skreddersydde strategier for å øke engasjementet og motivasjonen blant dine ansatte. Du vil kunne identifisere og håndtere motiverende og demotiverende faktorer, og dermed øke produktiviteten og trivselen på arbeidsplassen. Dette vil gjøre deg til en mer effektiv leder som sikrer samarbeid, unngår konflikter og oppnår gode resultater. Vinn-Vinn for alle. 

3. Et verktøy for alle som jobber tett på andre mennesker  

Motivasjonsanalysen kan brukes av alle som ønsker å øke motivasjon og trivsel, uavhengig av stillingstittel. Analysen vil hjelpe deg med å identifisere hva som motiverer og demotiverer, slik at du kan skreddersy strategier for å øke motivasjonen og trivsel. Analysen egner seg også godt i stressreduksjonsprogrammer, da analysen viser ditt personlige stressnivå samt hva som kan forårsake stress for deg i livet og jobben. 

  

Jobber du med mennesker er motivasjon ditt viktigste verktøy

Hva gjør Motivasjonsanalysen unik

Motivasjonsanalysen - et skritt foran 

Når det gjelder å forstå det fulle potensialet til enkeltpersoner og virksomheter, er ikke alle analyser like. Motivasjonsanalysen har en unik sammensetting og gir en omfattende innsikt innen motivasjon og trivsel. 

1. Dybde og bredde: Motivasjon og stresshåndtering 

Mens mange analyser fokuserer ensidig på motivasjon alene går motivasjonsanalysen et skritt videre ved å integrere stressnivå som et sentralt komponent. Ved å forstå hvordan motivasjon og stressnivå samvirker, kan motivasjonsanalysen tilby et helhetlig bilde av en persons nåværende trivsel og ytelsesevne, og legge grunnlag for en god kartleggingsamtale. 

2. Optimal ressursbruk

Det er ikke nok å bare vite hva som motiverer, men også hvordan mennesker kan anvendte sine åpne og skjulte ressurser. Å identifisere disse ressursene kan være avgjørende for personlig og profesjonell suksess. Motivasjonsanalysen gir deg innsikt som kan hjelpe deg med å lede mennesker og virksomheter på en mer effektiv og produktiv måte.

3. De 7 motivasjonstypene

Motivasjonsanalysen skiller seg fra andre. Analysen avdekker den individuelle sammensetningen av de 7 ulike motivasjonstypene. Dette er ikke bare generiske beskrivelser, men profiler som gir en forståelse av hva som driver en person til handling. Med denne innsikten kan du tilrettelegge for en motiverende kultur og styrke enkeltpersoner og virksomheters engasjement og trivsel.

4. Analysen er en motivasjons- og trivselstest 

Motivasjonsanalysen er utviklet av forsker og antropolog, Lars Steen Larsen, Ph.D,

De fleste tester måler personligheten eller en rekke strukturer i personligheten. Svært få tester besvarer spørsmålet: "Hvem er jeg" eller "Hvem er du", sett med arbeidsgivers øyer. Motivasjonsanalysen måler hvordan en person har det med sitt arbeid. Dette krever en måling av hvordan personen "er" i øyeblikket. Dette ses i en graf og den tolkende tekst i starten av analysen. Resultatet måles videre mot hvordan personen innflytelse fra omgivelsene. Ved å sammenligne disse to målingene finner analysen fremt til hvordan en person trives med sitt arbeid. Motivasjonsanalysen er oppbygget gradvis gjennom mange eksperimenter med flere hundre forsøkspersoner.  Lars Steen Larsens forskning viser at motivasjonsanalysen har høy validitet med svært gode tilbakemeldinger.

I tillegg til å utvikle og forske på motivasjonsanalysen har Lars Steen Larsen bak seg en lang karriere som foreleser på Lund Universitet i Sverige, hvor han har bidratt med sin kunnskap og kompetanse gjennom flere tiår. Han har blant annet utgitt fagartikler og skrevet en rekke  bøker innenfor filosofi, religion og antropologi. 

møte

Samling 1 Motivasjonsanalysen 

Innhold: 

 • Karrieremuligheter som motivasjonsanalytiker, internt i en virksomhet eller som selvstendig næringsdrivende 

 • Innføring i motivasjon, modeller og metoder 

 • Innføring i Motivasjonsanalysen

 • Bakgrunn og empiri 

 • De 7 motivasjonstypene

 • Hvordan samarbeider de 7 motivasjonstypene 

 • Kombinasjon av de 7 typene 

 • Måling av motivasjon- og stressnivå 

 • Personlig målsetting ved bruk av analysen 

 • Gjennomføring av analysen 

 • Hvordan lese analysen og anvende rapporten

 • Casestudies 

 • Systemtrening, rettigheter til kjøp og salg av analysen

 • Oppgaver og evaluering 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Confident male leader, coach talking with multiracial group of office workers, having good

Samling 2

Motivasjonsanalysen Bedrift  

 • Motivasjonsanalysen for bedrifter

 • Motivasjon og trivsel på arbeidsplassen

 • De 7 motivasjonstypene, samarbeid, kommunikasjon og konflikthåndtering

 • De 7 motivasjonstyper som ledere 

 • Motivasjon og stressmåling i bedrifter

 • Hvordan anvende motivasjonsanalysen i medarbeider- og ledersamtaler 

 • Hvordan anvende resultatet fra motivasjonsanalysen til strategiutvikling for å utvikle gode resultater i virksomheter 

 • Hvordan anvende virksomhetsrapporter og skreddersy inndelinger i avdelinger og grupper, etter behov og ønsker

 • Casestudies 

 • Systemtrening, rettigheter til kjøp og salg av analysen internt eller eksternt til bedriftsmarkedet