Rask synkronisering

Ta dine coach og lederferdigheter
til neste nivå 

Optivis Executive Coach- og Lederprogram

.

Sertifisert Ledercoach

Optivis Executive Coach- og Lederprogram 

Unik kombinasjon av evidensbasert læring kombinert

med praktiske casestudier fra nasjonale og globale virksomheter.

Du lærer fra en meget dyktig ledercoach, en blant de mest erfarne og med lengst fartstid

fra det nasjonale og internasjonale markedet. Du får praktiske "hands-on" verktøy du straks

kan ta i bruk i din rolle som ledercoach i egen og/eller andres virksomhet. 

Studiet kan gi deg svært spennende karriere - og inntektsmuligheter.

Studiet passer meget godt for deg som er leder, coach, konsulent, teamleder eller deg som

innehar en annen sentral rolle hvor menneskelige ressurser og resultater er viktig.  

Som ledercoach vil du utmerke dine coach- og leder ferdigheter til et ekstraordinært nivå og skape 

"vinn-vinn" resultater for mennesker og virksomheter. 

Er du coach med en godkjent coachutdannelse vil ledercoach i tillegg gi deg akkreditering og

sertifisering hvor du kan ta selvstendige oppdrag som ledercoach i små, mellomstore til større

virksomheter i Norge, Europa og Verden.

________

 

Neste mulighet er januar 2023

Hva er forskjellen fra andre ledercoach programmer 

➡Ledercoach programmet  inneholder metodisk coaching fra evidensbasert forskning i en unik kombinasjon med praktiske casestudier fra virkeligheten.

Ledercoach programmet er bygget opp rundt de ferdighetene som er nødvendig for å bli en dyktig leder -og ledergruppe coach. Programmet dekker EMCC (European Mentoring & Coaching Council) sine 8 kjernekompetanser og bransjekravene fra DNCF (Den Norske Coach Forening). 

Ledercoach programmet er skreddersydd for deg som er coach og/eller leder. Du får spisset dine ferdigheter i hvordan du leder og coacher målrettet for å oppnå de beste resultatene gjennom å utvikle mennesker og virksomheter. 

Studiet er modulbasert og påbyggende:

 • Modul 1 - Introduksjon til coaching, perspektiver og fremtidsmuligheter.

 • Modul 2 - Ledelse, growth mindset, lederutvikling, coachende lederskap. 

 • Modul 3 - Coachingmetoder, målinger, organisatoriske mål. 

 • Modul 4 - Casestudier fra inn- og utland/coachende lederskap i praksis.

Ledercoach er for privat- og bedriftsmarkedet med følgende målgruppe: 

1. Deg som er leder 

2. Deg som er rådgiver/konsulent

3. Deg som er coach 

Påmelding:

Erfaring som coach og eller ledelse er en fordel, men ikke et krav. 

Diplom og sertifisering: 

Kurset gir deg diplom i Executive Coaching and Leadership. 

Dersom du allerede er sertifisert coach med høyeste nivå fra DNCF, EMCC, NFCN, EU-CCMA, ICF, får du i tillegg Sertifisert Ledercoach tittel. 

Kontakt oss for gratis og uforpliktende informasjon over telefon/mail. 

407 48400 / post@optivis.no 

*Programmet har begrenset antall plasser.

Ledercoach Kristiansand-.jpg
Første samling: 
Lørdag 18 - søndag 19 juni 2022
Fysisk oppmøte:
Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand 
Modul 1  Fysisk samling Kristiansand
Introduksjon til ledercoaching
 • Introduksjon til coaching som lederverktøy 

 • Hvorfor og hvordan coaching virker

 • Kjernekompetanse for coacher 

 • Verdi, utbytte og effekt av coaching

 • Personlige muligheter med ledercoaching

 • Bedriftens muligheter  med ledercoaching

 • Coaching i lærende organisasjoner

 • Executive coaching i Nordisk, Europeisk og globalt sammenheng 

 
Jobbintervju
Andre samling: 2 dager 
Lørdag 03 - søndag 04 september 2022
Fysisk oppmøte:
Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand 
Modul 2  Fysisk samling Kristiansand
Ledercoaching og coachende lederskap 
 • Hva er ledelse

 • Ledercoaching og coachende lederskap 

 • Hva kreves av en ledercoach 

 • Ulike typer ledercoaching

 • Forståelsesmodeller og stilarter i coachende lederskap 

 • Lederskap og atferds coaching (Goldsmith)

 • Lederskap og psykodynamisk coaching (Berne og KetsDeVries)

 • Lederskap og humanistisk coaching (Whitmoore, Maslow. Hall)

 • Lederskap og eksistensiell coaching (Hall og Whitworth)

 • Lederskap og kognitiv coaching (Beck og Cooperrider)

 • Lederskap og positiv coaching (Seligman, Czikszentmihalyi)

 • Growth mindset og tiltak (atferdsøkonomi) (Dweck, Ericsson, Edmondson).

 
Business Meeting_edited.jpg
Tredje samling: 2 dager 
Lørdag 01 - søndag 02 oktober 2022
Fysisk oppmøte:
Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand 
Modul 3  Fysisk samling Kristiansand
Coachende lederskap i arbeid  
 • Hvilken effekt har coaching som metode

 • Hvordan måle effekten av coaching 

 • ROI og ulike metoder for resultater 

 • Endringsvillighet hos mennesker 

 • Coachbarhet og utvikling 

 • Arbeide med fremtidige roller og muligheter

 • Utvikle bredde og dybde i det organisatoriske lederskapet

 • Jobbe med organisatoriske mål 

 • Coachende lederskap i arbeid 

 • Coachingløsninger

 • Casestudier

 
Møte ansatte
Fjerde samling: 2 dager 
Lørdag 12 - søndag 13 november 2022
Fysisk oppmøte:
Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand 
Modul 4  Fysiske samling Kristiansand
Ledercoach casestudier 
 • Lede i kompleksitet og usikkerhet

 • Lede i endring og transformasjon

 • Kritiske hendelser

 • Løsningsfokuserte formater 

 • Transisjonscoaching

 • Prestasjonscoaching

 • Individuell coaching og teamcoaching

 • Hvordan forbedre og utvikle nye lederferdigheter 

 • Hvordan utvikle evne og vilje for fremtidens roller og mål 

 • Hvordan utvikle bredde og dybde i det organisatoriske lederskapet ​

 • Casestudier

Vi tar forbehold om evt. endringer i programmene 

 
konvensjon
Per-Egill Frostmann Optivis.jpg

Din instruktør

Per-Egill Frostmann 
 • Ledercoach

 • Siviløkonom og master i organisasjonspsykologi 

 • Mentor, Management Consultant

 • Adferdsøkonom 

 • NLP Trainer 

Per-Egill Frostmann har solid erfaring med å levere resultater for mennesker og lederteam som arbeider i komplekse, multikulturelle og internasjonale organisasjoner. Som management consultant har han arbeidet på toppleder/styrenivå siden 1983 og har dybde innsikt og erfaring med effektiv bedriftsutvikling og -endring. 

Per-Egill har også betydelig erfaring med karriere- og transisjonscoaching samt mentoring for å bistå den enkelte forberede seg til overgangen til nye roller og karrierer. Hans stil blir karakterisert som «ærlig, ikke-dømmende, veiledende (ikke styrende-ikke bare lyttende), rolig med en seriøs undertone og inspirerende».

Han coacher og trener ledere i ferdigheter som transformasjons- og situasjonsbestemt ledelse, kommunikasjon, påvirkning, relasjonsledelse og teambygging. Han har solid kunnskap i bruk av 360-grader leder- og medarbeidermålinger, team- og medarbeiderundersøkelser.

I tillegg har Per Egill Frostmann vært medforfatter til bøkene "Your GPS Outstanding Ledership", "Scorecards for excellence in Leadership" og "Business EQ, verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner". 

Det siste forfatterskapet fra Per Egill Frostmann er e-boken "Ledere som coacher" (inkludert i kursmateriell) 

I tillegg har Per-Egill Frostmann over 30 års erfaring med å utvikle toppledere i inn -og utland og er blant annet Executive Coach for Oxford Group England, Europas ledende coaching leverandør. 

Du får en meget dyktig instruktør som har lang erfaring fra Handelshøyskolen BI som foreleser i organisasjonspsykologi og forandringsledelse/change management.

Business Vekst
Investering 
Optivis Executive Coach- og Lederprogram

Investering kr. 49.000,-  

Kan delbetales inntil 4 rater. 

Din investering inkluderer: 

 • Kursmateriell ledercoach 

 • Lunsj/servering 

 • E-boken Ledere som coacher

Mentortimer 

Når ledercoach programmet er ferdig får du tilbud om personlig 1:1 mentortimer med kursinstruktør Per-Egill for å spisse- og trene dine ledercoach ferdigheter. 

Mentortimene har en investering på kr. 5000,- og inkluderer ditt profesjonelle diploma og/eller sertifiseringsbevis. 

 
Moderne konferanselokaler 
Optivis undervisningslokaler, Slottet,
Tordenskjoldsgate 9, Kristiansand

Varm lunsj, kaffe, te etc. inkludert ​​

 

Ledercoach-programmet får toppscore 

businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg
Espen Bredesen
Olympisk mester i hopp 
Daglig leder Prime People

Modulene har gått over tid slik at jeg har hatt mulighet mellom modulene til å praktiserer og trene på det jeg har lært. Det var også bra at vi fikk trene mye med kursleder. Jeg er glad for at vi har blitt kjent med ulike coaching retninger, noe som har gitt meg en bedre forståelse for faget.

Per-Egill er en meget dyktig og behagelig kursleder som også er faglig sterk. 

 
Erik Tang
Seniorrådgiver 
HR-utvikling, DNB 

Vi fikk mye trening med tilbakemeldinger. Det gjorde at vi fikk en sterk grunnmur sammen med en bred dekning av faget. Vi stoppet opp og diskuterte grundig det som opptok oss.  Per-Egill har en motiverende måte å behandle meg som deltaker på. Han både informerer, instruerer, inspirerer og underholder. 

 
businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg
businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg
John Killengreen 
HR direktør 
Flying Elephants AS 

Ledercoach programmet gir god innsikt og kunnskap om forskjellige virkemidler og metoder som kan benyttes til profesjonell utvikling av mennesker. Det er meget positivt at programmet ikke er bundet opp mot en spesifikk retning/filosofi, men at man derimot trener på mange forskjellige metoder. Det gir mulighet og fleksibilitet til å velge den mest egnede metoden i enhver coaching situasjon.  

 
Kontakt oss for info, dato og påmelding. 
407 48400 / post@optivis.no