Rask synkronisering

For deg som vil 
ta dine coach og lederferdigheter til neste nivå 

Sertifisert Ledercoach

Optivis Executive Coach- og Lederprogram

.

Sertifisert Ledercoach 

Optivis Executive Coach- og Lederprogram 

Unik kombinasjon av evidensbasert læring kombinert

med praktiske casestudier fra nasjonale og globale virksomheter 

 

Du lærer fra en meget dyktig ledercoach, en blant de mest erfarne og med lengst fartstid

fra det nasjonale og internasjonale markedet. Du får praktiske "hands-on" verktøy du straks

kan ta i bruk i din rolle som ledercoach i egen og/eller andres virksomhet. 

Studiet kan gi deg svært spennende karriere - og inntektsmuligheter.

Du blir sertifisert ledercoach og kan etter studiet ta selvstendige oppdrag som ledercoach for

små, mellomstore til større virksomheter (i Norge, Europa og Verden).

Studiet passer også meget godt for deg som vil jobbe med coachende ledelse i egen virksomhet.

Som ledercoach vil du utmerke dine coach- og leder ferdigheter til et ekstraordinært nivå og skape 

"vinn-vinn" resultater for mennesker og virksomheter. 

________

Kristiansand fysisk oppmøte Clarion Ernst Konferanse

Oppstart fredag 19 november kl. 08.30-15.30

 

Hva er forskjellen fra andre ledercoach programmer 

➡Ledercoach programmet  inneholder metodisk coaching fra evidensbasert forskning i en unik kombinasjon med praktiske casestudier fra virkeligheten.

Programmet i ledercoaching er bygget opp rundt de ferdighetene som er nødvendig for å bli en dyktig leder -og ledergruppe coach. Programmet dekker EMCC (European Mentoring & Coaching Council) sine 8 kjernekompetanser og bransjekravene fra DNCF (Den Norske Coach Forening). 

Ledercoach programmet er skreddersydd for deg som er coach og/eller leder. Du får spisset dine ferdigheter i hvordan du leder og coacher målrettet for å oppnå de beste resultatene gjennom å utvikle mennesker og virksomheter. 

Studiet er modulbasert og påbyggende:

 • Modul 1 - Ledelse, growth mindset, lederutvikling, coachende lederskap mm. 

 • Modul  2 - Coaching metoder, målinger, organisatoriske mål mm. 

 • Modul 3 - Casestudier fra inn- og utland/coachende lederskap i praksis mm.

 

Opptakskrav: 

Ledercoach programmet er et selvstendig og intensivt program som er tuftet på at du allerede har kunnskap og ferdighetstrening som coach. 

For å delta på sertifisert ledercoach er opptakskrav gjennomført coachutdannelse (min. 1-2 år) med akkreditering og sertifisering fra eksempelvis EMCC, ICF, DNCF, NLPEA, ABNLP, NFCN og/eller lignende. 

*Programmet har begrenset antall plasser.

Jobbintervju
Dato modul 1/samling 1: ​​
 • Fredag 19 november 

 • Lørdag 20 november

 • Søndag 21 november

Tidspunkt kl. 08.30-15.30 

Modul 1  Første samling
Ledercoaching og coachende lederskap 
 • Hva er ledelse

 • Ledercoaching og coachende lederskap 

 • Hva kreves av en ledercoach 

 • Ulike typer ledercoaching

 • Forståelsesmodeller og stilarter i coachende lederskap 

 • Lederskap og atferds coaching (Goldsmith)

 • Lederskap og psykodynamisk coaching (Berne og KetsDeVries)

 • Lederskap og humanistisk coaching (Whitmoore, Maslow. Hall)

 • Lederskap og eksistensiell coaching (Hall og Whitworth)

 • Lederskap og kognitiv coaching (Beck og Cooperrider)

 • Lederskap og positiv coaching (Seligman, Czikszentmihalyi)

 • Growth mindset og tiltak (atferdsøkonomi) (Dweck, Ericsson, Edmondson).

 
Business Meeting_edited.jpg
Dato modul 2/samling 2: ​​
 • Fredag 10 desember

 • Lørdag 11 desember

Tidspunkt kl. 08.30-15.30 

Modul 2  Andre samling
Coachende lederskap i arbeid  
 • Hvilken effekt har coaching som metode

 • Hvordan måle effekten av coaching 

 • ROI og ulike metoder for resultater 

 • Endringsvillighet hos mennesker 

 • Coachbarhet og utvikling 

 • Arbeide med fremtidige roller og muligheter

 • Utvikle bredde og dybde i det organisatoriske lederskapet

 • Jobbe med organisatoriske mål 

 • Coachende lederskap i arbeid 

 • Coachingløsninger

 • Casestudier

 
Møte ansatte
Dato modul 3/samling 3: ​​
 • Fredag 07 januar

 • Lørdag 08 januar

Tidspunkt kl. 08.30-15.30 

Modul 3  Tredje samling
Ledercoach casestudier 
 • Lede i kompleksitet og usikkerhet

 • Lede i endring og transformasjon

 • Kritiske hendelser

 • Løsningsfokuserte formater 

 • Transisjonscoaching

 • Prestasjonscoaching

 • Individuell coaching og teamcoaching

 • Hvordan forbedre og utvikle nye lederferdigheter 

 • Hvordan utvikle evne og vilje for fremtidens roller og mål 

 • Hvordan utvikle bredde og dybde i det organisatoriske lederskapet ​

 • Casestudier

Vi tar forbehold om evt. endringer i programmene 

 
konvensjon
Per-Egill Frostmann Optivis.jpg

Din instruktør

Per-Egill Frostmann 
 • Ledercoach

 • Siviløkonom og master i organisasjonspsykologi 

 • Mentor, Management Consultant

 • Adferdsøkonom 

 • NLP Trainer 

Per-Egill Frostmann har solid erfaring med å levere resultater for mennesker og lederteam som arbeider i komplekse, multikulturelle og internasjonale organisasjoner. Som management consultant har han arbeidet på toppleder/styrenivå siden 1983 og har dybde innsikt og erfaring med effektiv bedriftsutvikling og -endring. 

Per-Egill har også betydelig erfaring med karriere- og transisjonscoaching samt mentoring for å bistå den enkelte forberede seg til overgangen til nye roller og karrierer. Hans stil blir karakterisert som «ærlig, ikke-dømmende, veiledende (ikke styrende-ikke bare lyttende), rolig med en seriøs undertone og inspirerende».

Han coacher og trener ledere i ferdigheter som transformasjons- og situasjonsbestemt ledelse, kommunikasjon, påvirkning, relasjonsledelse og teambygging. Han har solid kunnskap i bruk av 360-grader leder- og medarbeidermålinger, team- og medarbeiderundersøkelser.

I tillegg har Per Egill Frostmann vært medforfatter til bøkene "Your GPS Outstanding Ledership", "Scorecards for excellence in Leadership" og "Business EQ, verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner". 

Det siste forfatterskapet fra Per Egill Frostmann er e-boken "Ledere som coacher" (inkludert i kursmateriell) 

I tillegg har Per-Egill Frostmann over 30 års erfaring med å utvikle toppledere i inn -og utland og er blant annet Executive Coach for Oxford Group England, Europas ledende coaching leverandør. 

Du får en meget dyktig instruktør som har lang erfaring fra Handelshøyskolen BI som foreleser i organisasjonspsykologi og forandringsledelse/change management.

Business Vekst
Sertifisert ledercoach
 Optivis Executive Coach- og Lederprogram

Ledercoach Investering kr. 49.000,- 

Inkluderer: 

 • Kursmateriell sertifisert ledercoach 

 • Lunsj/servering 

 • E-boken Ledere som coacher 

Mentortimer 

Når ledercoach programmet er ferdig får du tilbud om personlig 1:1 mentortimer med kursinstruktør Per-Egill for å spisse- og trene dine ledercoach ferdigheter. 

Mentortimene har en investering på kr. 5000,- og inkluderer også din sertifisering. 

 
Moderne konferanse lokaler 
Clarion Ernst Kristiansand Konferanse 

Varm lunsj, kaffe, te etc. inkludert ​​

Oppgi Optivis ved overnatting for redusert pris 

 

Ledercoach programmet får toppscore 

businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg
Espen Bredesen
Olympisk mester i hopp 
Daglig leder Prime People

Modulene har gått over tid slik at jeg har hatt mulighet mellom modulene til å praktiserer og trene på det jeg har lært. Det var også bra at vi fikk trene mye med kursleder. Jeg er glad for at vi har blitt kjent med ulike coaching retninger, noe som har gitt meg en bedre forståelse for faget.

Per-Egill er en meget dyktig og behagelig kursleder som også er faglig sterk. 

 
Erik Tang
Seniorrådgiver 
HR-utvikling, DNB 

Vi fikk mye trening med tilbakemeldinger. Det gjorde at vi fikk en sterk grunnmur sammen med en bred dekning av faget. Vi stoppet opp og diskuterte grundig det som opptok oss.  Per-Egill har en motiverende måte å behandle meg som deltaker på. Han både informerer, instruerer, inspirerer og underholder. 

 
businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg
businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg
John Killengreen 
HR direktør 
Flying Elephants AS 

Ledercoach programmet gir god innsikt og kunnskap om forskjellige virkemidler og metoder som kan benyttes til profesjonell utvikling av mennesker. Det er meget positivt at programmet ikke er bundet opp mot en spesifikk retning/filosofi, men at man derimot trener på mange forskjellige metoder. Det gir mulighet og fleksibilitet til å velge den mest egnede metoden i enhver coaching situasjon.  

 
Info/påmelding 
407 48400 / post@optivis.no