top of page

Personvernerklæring kurs og utdanning hos Optivis Life And Business Academy

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og lagrer personopplysninger i forbindelse med undervisning og utdannelsestjenester. Vi tar personvern på alvor og behandler all personlig informasjon i samsvar med gjeldende personvernlover og regler.


Samtykke

Ved å delta i undervisnings- eller utdannelsestjenestene, godtar du vilkårene i denne personvernerklæringen og gir ditt samtykke til innsamling, bruk og lagring av dine personopplysninger som beskrevet her.


Innsamling av personopplysninger

Vi kan samle inn følgende typer personopplysninger:
Navn, kontaktinformasjon (inkludert e-postadresse, telefonnummer) og annen identifiserbar informasjon som du frivillig gir oss ved registrering eller gjennom deltakelse i undervisning eller utdannelsestjenester. Informasjon som du gir oss gjennom diskusjoner, oppgaver eller interaksjoner i undervisningen, hvor du gir oss særskilt tillatelse. Annet relevant informasjon som er nødvendig for å levere undervisningstjenestene.


Bruk av personopplysninger

Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål:
• Å administrere og levere undervisning og utdannelsestjenester.
• Å kommunisere med deg angående undervisning, faglige oppdateringer eller andre relevante informasjoner.
• Å forbedre undervisningstjenestene våre og tilpasse dem til dine behov og interesser.
• Å oppfylle juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

 

Deling av personopplysninger
Vi deler ikke dine personopplysninger med tredjeparter uten ditt samtykke, med mindre det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen eller når pålagt ved lov.
Informasjonssikkerhet Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte personopplysningene dine mot uautorisert tilgang, tap, misbruk eller endringer.
Vi bruker sikkerhetstiltak som brannmurer, kryptering og begrensning av tilgang til personopplysninger.
Lagring av personopplysninger Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne personvernerklæringen, med mindre lengre lagring er nødvendig eller tillatt ved lov.


Dine rettigheter

Du har visse rettigheter knyttet til dine personopplysninger, inkludert retten til å få tilgang til, korrigere eller slette opplysninger. Kontakt oss hvis du ønsker å utøve dine rettigheter eller har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger.


Endringer i personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å oppdatere eller endre denne personvernerklæringen når som helst. Eventuelle endringer vil bli publisert på vår nettside, og du oppfordres til å gjennomgå denne personvernerklæringen jevnlig.Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, beskytter og lagrer personopplysninger i forbindelse med undervisning og utdannelsestjenester. Vi tar personvern på alvor og behandler all personlig informasjon i samsvar med gjeldende personvernlover og regler.

bottom of page