top of page

Coaching Psykologi

  • 2

Innhold

Psykologi kommer fra gresk mytologi og betyr "studiet av sjelen". I nyere tid er psykologi definert som studiet av av mentale prosesser og atferd. Innføring i psykologi tar for seg begge perspektivene og designet for å gi deg kunnskap i hvordan kognitiv utvikling, påvirkning, arv og miljø former personlighetstrekk som influerer livets små og store valg. Modulen tar deg gjennom velkjente teorier med enkle forklaring og illustrasjoner i hvordan mennesker oppfatter og tolker verden gjennom sansing, persepsjon og ulike bevissthetstilstander. ​​​ Innhold: ➡️ Introduksjon til psykologi ➡️ Sansing og persepsjon, ➡️ Fra tanke til handling ➡️ Din emosjonelle spiral ➡️ Det mentale, emosjonelle, åndelige og fysiske mennesket ➡️ Bevissthetstilstander ➡️ Hjernens og nervesystemets oppbygging og funksjon ➡️ Kognitiv utvikling, atferdsteorier og sosial læring ➡️ Sosial og emosjonell intelligens ➡️ Personlighet, identitet og gruppepsykologi ➡️ Stress, mestring og forebyggende mental helse

Du kan også bli med i dette programmet via mobilappen.

Oversikt

Instruktører

Pris

kr 9 900,00

Del

Allerede en deltaker? Logg inn

bottom of page