top of page
Thoughtful woman holding digital tablet and looks into the window after business meeting w

Optivis er en forkortelse for optimal visdom og et latinsk ord for utmerket kraft. Selskapet er tuftet på troen om den iboende kraften alle mennesker har med et ubegrenset potensiale for vekst og utvikling.