top of page

Vilkår og betingelser kurs og utdanning hos Optivis Life And Business Academy

Ved å delta i kurs og utdanningsprogrammer ("tjenestene") som tilbys av Optivis Life And Business Academy, godtar du følgende vilkår og betingelser. Vennligst les dem nøye før du tar i bruk tjenestene.

1. Plikter og ansvar
1.1 Du er ansvarlig for å oppgi nøyaktig og fullstendig informasjon ved registrering eller på forespørsel.
1.2 Du forplikter deg til å delta aktivt i undervisningen og oppfylle de akademiske kravene som er fastsatt for tjenestene.
1.3 Du skal behandle instruktører, medstudenter og annet personell med respekt og opptre i samsvar med gjeldende etiske standarder. For å delta i kurs- og utdanningsprogrammer hos Optivis Life And Business Academy skal du i tillegg signere taushetserklæring og etiske globale retningslinjer tilknyttet bransjestandarden Optivis Life And Business Academy følger. 

2. Betaling
2.1 Du skal betale den gjeldende kursavgiften eller utdanningsavgiften som er angitt ved påmelding eller i avtalen.

2.2 Eventuelle tilleggskostnader, for eksempel eksamensavgifter, undervisningsmateriell eller annet, kan påløpe og vil bli opplyst på forhånd.

2.3 Kurs- og utdanningsprogrammet skal i sin helhet være innbetalt minimum 14 dager før oppstart, med mindre annet er særskilt avtalt i egen avtalekontrakt. 

3.Avbestilling og refusjon
3.1 Avbestilling av deltakelse må skje skriftlig og kan være underlagt avbestillingsgebyrer i henhold til gjeldende avbestillingspolitikk.
3.2 Refusjon av kurs- og utdanningsavgiften kan være underlagt vilkårene i gjeldende refusjonspolicy, eksempelvis loven om angrerett. Vær oppmerksom på at kurs- og utdaningsavgiften er ikke-refunderbar etter en bestemt dato,  eller under visse omstendigheter, eksempelvis ved påmelding og oppmøte til deler av programmet, hvor deltaker ønsker å avslutte programmet før det er ferdigstilt. 

Kurs- og utdanningsavgiften refunderes ikke etter oppstart av et program, hvor deltaker har signert bindende påmelding og godkjent vilkår, hvor det er beskrevet at innbetalt beløp ikke refunderes. Dette gjelder selv om deltaker velger å ikke møte til oppstart av kurs- og utdanningsprogrammet. 

4.Immateriell eiendom
4.1 Alt kursmateriell, inkludert og ikke begrenset til læremateriell, presentasjoner, oppgaver og annet, er opphavsrettslig beskyttet og tilhører Optivis Life And Business Academy eller dets lisensgivere.
4.2 Du forplikter deg til å ikke kopiere, distribuere, dele eller på annen måte utnytte kursmateriell på en måte som strider mot opphavsretten eller avtalen.

5.Ansvarsfraskrivelse
5.1 Optivis Life And Business Academy gir ingen garantier eller erklæringer om nøyaktigheten, påliteligheten eller fullstendigheten av kursinnholdet eller utdanningsprogrammene.
5.2 Optivis Life And Business Academy påtar seg ikke ansvar for eventuelle tap, skader eller kostnader som oppstår som følge av ditt deltakelse i tjenestene som leveres. 

6.Endringer og avslutning
6.1 Optivis Life And Business Academy forbeholder seg retten til å gjøre endringer i kursinnholdet, undervisningstidene eller andre relevante faktorer som kreves for å forbedre tjenestene.
6.2 Optivis Life And Business Academy forbeholder seg retten til å avslutte eller suspendere tjenestene dersom det er nødvendig av juridiske, tekniske eller andre årsaker. Eventuelle betalte kurs- og utdanningsavgifter vil bli refundert i slike tilfeller.

7. Personvern
7.1 Personopplysninger som samles inn i forbindelse med deltakelse i tjenestene, vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlover og Optivis Life And Business Academy's personvernerklæring.

8.Jurisdiksjon og tvister
8.1 Disse vilkårene og betingelsene skal tolkes i samsvar med lover og regler i det relevante juridiske området.

8.2 Eventuelle tvister som oppstår i forbindelse med disse vilkårene og betingelsene skal forsøkes løstgjennom gode tro-forhandlinger. Hvis enighet ikke kan oppnås, skal tvisten henvises til de relevante domstolene i det aktuelle juridiske området.

bottom of page