Rask synkronisering

 

Professional Diploma i Coachende og Motiverende ledelse

 
 

Professional Diploma i Coachende og Motiverende Ledelse

Nå har vi gjort det enda enklere for deg å løfte karrieren din lokalt og globalt.  

Med vår digitale skole får du live nettundervisning 3 timer hver uke,

hvor du kan velge mellom undervisning kveld eller dag. Undervisningen følger skoleåret. 

Grip muligheten og sikre deg info nå. Vi underviser live, direkte og tett på våre deltakere.

Studiet har begrenset antall deltakere.  Påmelding er åpen i tidsrommet 08.02.21-31.03.21.

Alternativ 1 kveld, Digital LIVE undervisning starter 13 april kl. 18.30-21.30

Alternativ 2 dag, Digital LIVE undervisning starter 15 april kl. 12.00-15.00

Internasjonal NLP Life And Business Coach

+ Nordens eneste sertifisert motivator

 • Du kan velge mellom liveundervisning kveld, tirsdager 18.30-21.30 eller dag, torsdager 12.00-15.00

 • Studiet er fleksibelt. Det eneste du behøver er tilgang til PC

 • Liveundervisning er 3 timer pr. uke og følger skoleåret 

 • Du får i tillegg egen nettportal med faglig leksjon hver uke + opptak fra LIVE undervisning

 • Utdannelsen er delt i 3 trinn med avsluttende sertifiseringer

 • Du får et nytt yrke på ett år dersom du velger å delta på hele utdannelsen 

. Hva er forskjellen fra andre NLP coach utdannelser

 1. Studiet inneholder tradisjonell NLP coaching samt komplementær ny viten fra forskning som utvider dine muligheter til å bruke NLP verktøykassen.

 2. I tillegg får du muligheten til å ta Norges eneste sertifisering som motivator hvor du blir sertifisert til å bruke markedets eneste rene motivasjonsanalyse. 

 3. Vi jobber selv som life og business coachere i 100% stilling og har til sammen over 35 års coaching erfaring fra privat og bedriftsmarkedet. 

 4. Hos oss får du casestudies og eksempler fra bedrifter Optivis har kurset og coachet, slik at du selv kan anvende det du lærer profesjonelt til privat -og bedriftsmarkedet. 

 5. Du får High Professional internasjonal anerkjent coach utdannelse hvor du kan jobbe hvor som helst i verden.

 6. Studiet gir unike muligheter lokalt, globalt og digitalt. 

 7. Du får en internasjonal NLP coach sertifisering i en av verdens største NLP foreningen, med baser i alle verdensdeler, europeisk sertifisering og norsk anerkjent sertifisering i DNCF - Den Norske Coachforening. 

Studiet er trinnbasert, avsluttende og påbyggende:

 • Trinn 1 har fokus på selvledelse, kommunikasjon og transformerende NLP verktøy. Du lærer hvordan du setter nye mål, overkommer blokkeringer og frigjør ressurser i eget liv. 

 • Trinn 2 trener deg til å utøve verdibasert coaching, sette mål og jobbe med identitet, verdier og visjoner. presentasjoner og motiverende ledelse.

 • Tredje og siste trinn er profesjonell coaching med egen life-og business modul. Trinnet er unikt hos Optivis med blant annet casestudies fra virkeligheten slik at du selv raskt kan ta i bruk det du lærer i din stilling som leder, coach, konsulent, motivator etc.

 

Du kan ta trinn 1 uten å gå videre til trinn 2 osv. For å gå videre til trinn 2 må du ha bestått trinn 1 osv. 

 

Tidsramme undervisning pr. coaching trinn er ca. 4 mnd., dvs. ca. 1 år samlet studietid for hele coach og motivator utdannelsen.   


 

Forretnings diskusjon
Trinn 1 Sertifisert Internasjonal NLP practitioner coach (verdi kr. 33.000)
 • NLP Basic (hvordan hjernen og kroppen virker)

 • Persepsjon og ulike opplevelser av verden 

 • Psykologiens ABC, fra tanke til handling 

 • Vårt ubevisste sinn og tillærte programmer  

 • Overkomme begrensninger 

 • 4 trinn for varig endring av vaner

 • Motiverende spørreteknikker  

 • Hvordan sette mål og arbeide med målsetting 

 • Hvordan vinne relasjoner gjennom kommunikasjon

 • Kommunikasjonspsykologi fra A-Å

 • Mentale treningsteknikker 

 • NLP teknikker for transformerende endringer

Trinn 1 Sertifisert motivator (Verdi kr. 17.900,-) 

 • Motivasjonsnøkler og suksess strategier for individer, 

 • De mest kjente motivasjonsteoriene

 • Bli kjent med de 7 ulike motivasjonstypene 

 • Hvordan motivere de 7 ulike typene

 • Hva er motivasjonsanalysen og hvordan bruke den for å avdekke motivasjonstype, motivasjonsnivå, stressnivå mm. 

Dette er bare noe av det du lærer på trinn 1

Kort oversikt over coach og motivator sertifisering trinn 1 - 2 og 3

Trinn 2 Sertifisert internasjonal NLP master practitioner coach
(verdi kr. 33.000,- )
 • NLP Advanced    

 • Emosjoner og energinivå

 • Metaprogrammer, dype ubevisste psykologiske mønstre

 • Verdiprogrammer, programmer som styrer livet ditt 

 • Verdi og bevissthetsnivå (8 nivåer) for individer, grupper, samfunn og nasjoner

 • Modellere suksessoppskrifter i teori og praksis 

 • Avansert språkbruk bevisst og ubevisst   

 • Transeinduksjon 

 • Reprogrammer ditt ubevisste sinn og oppnå det som er viktig for deg 

 • Life coaching og personlig gjennombrudd 

 • Coachingsession fra A til Å