top of page
Optivis Life And Business Academy Coach, Motivator og Lederutdannelse

BEDRIFTSINTERNT DIPLOMKURS

COACHENDE LEDERSKAP 

Stor katt

Nå har du og din bedrift mulighet til å få et skreddersydd program innen coaching og ledelse. 


Bedriftens team/ledergruppe blir trenet direkte av anerkjente Per-Egill Frostmann som selv er Ledercoach for Oxford Group, en av Europas ledende coaching leverandører.​
Per-Egill Frostmann har mastergrad i organisasjonspsykologi, er siviløkonom og har lang fartstid som atferdsøkonom, foreleser og sensor for BI.  


Programmet er spesialdesignet med essensielt innhold fra organisasjonspsykologi, moderne effektiv ledelse, praktisk kommunikasjon og internasjonal ledercoaching.

Virksomheten får praktiske verktøy som straks kan anvendes for å skape trivsel, glede og gode resultater. 

BEDRIFTSINTERNT DIPLOMKURS

Coachende Lederskap 

▶ Fordel 

Programmet er skreddersydd med det beste fra bachelor og master i organisasjonspsykologi sammen med effektiv ledelse og anerkjent internasjonal ledercoaching.

  

▶Fordel 

Diplomkurs Coachende Lederskap har en unik kombinasjon av evidensbasert læring kombinert med praktiske caser fra nasjonale og globale virksomheter. 

▶ Fordel 

Programmet har fokus på beste praksis og eksempler på hva som virker og hva som ikke virker. Det du lærer kan du straks ta i bruk for å skape glede, trivsel og gode resultater i alt fra små til større virksomheter. 

▶Fordel 

Du sparer tid og økonomi ved å velge dette programmet. Innholdet tilsvarer omtrent et årsstudium. Med bakgrunn i  kursleder Per-Egil Frostmann sin spisskompetanse med 40 års erfaring fra det Norske og internasjonale markedet er innholdet komprimert til 4 samlinger over 2 dager, hvor du lærer det beste av det beste og det viktigste av det viktigste. 

 

▶Fordel 

Ved å velge dette kompetanseutviklingsprogrammet får du  kvalitet i alle ledd med et program som kun kan sammenlignes med andre leverandører som har vært i toppklassen over lengre tid.

 

Dere får en rekke fordeler

young multi ethnic business people group walking standing and top view.jpg

Oversikt

Fra 1 til 4 fysiske samlinger 

over 2 dager 

Kontakt oss her for gratis forslag 

Tidspunkt

Etter avtale 

Lokalitet 

Etter avtale 

Investering 

Pris 

Kontakt oss her for forslag til gjennomføring og pris 

 

Inkludert 

  • Kursmateriell 

  • Skreddersydd gjennomføring etter behov 

Confident male leader, coach talking with multiracial group of office workers, having good

Hva er forskjellen fra andre Coachende Lederskap Programmer?

Programmet inneholder metodisk coaching fra evidensbasert forskning i en kombinasjon med praktiske casestudier fra virkeligheten. Sammensettingen er unik med det beste fra internasjonal ledercoaching i samhandling med transformasjonsledelse, HR- og endringsledelse pluss mye mer. 

Programmet er mer enn et tradisjonell coach og lederutvikling. Programmet er inndelt i 4 fagområder:  

1. Ledercoaching

2. Effektiv og evidensbasert ledelse 

3. Organisasjons- og atferdspsykologi 

4. Kommunikasjon og relasjonell kompetanse 

AdobeStock_344429130_edited.jpg

Fagområde 1

Ledercoaching A til Å

 

➡Ledercoaching, definisjon, historie og perspektiver 

➡Coachbarhet og resultatmåling 

➡EMCC kompetansekategorier

➡Casestudies fra virkeligheten 

➡Forskning og metaanalyser

➡Coachingprosessen med eksempler fra Oxford Group

➡Røde flagg i ledercoaching 

➡Ulike verktøy for Executive coaching

➡Mål, utvikling og prioriteringer 

➡Suksess og handlingsplan 

➡Transisjonscoaching

➡Eksistensiell coaching

 ➡Prestasjonscoaching

➡Smidighet i coaching 

➡Coaching av ledere og medarbeidere

➡Balansert scorekort 

➡Topplederteamet og coaching av ledergrupper 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Lær koffert

Fagområde 2

Effektiv og evidensbasert ledelse

  ➡Ledelse, historie og definisjoner 

➡Den Norske modellen 

➡Kjennetegn på en fremtidsrettet arbeidsplass 

➡Effektiv og evidensbasert ledelse  

➡Forskjellen mellom nyttig og destruktiv ledelse 

➡Forskingsresultater og viktige funn for velfungerende ledelse 

➡Endringsledelse

➡Transformasjonsledelse

➡Hvorfor planlagte omstillinger aldri går som planlagt 

➡Effektive ledergrupper, modeller og metoder

➡Utviklingsprosesser for ledergrupper 

➡Kjennetegn på effektive beslutningsgrupper 

➡Læring, kompetanse og karriereutvikling for ledere  

 

 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Image by William Zhang

Fagområde 3

Organisasjons- og atferdspsykologi 

 

➡Anvendt nevropsykologi i ledelse

➡Growth og Fixed Mindset

➡Psykologisk trygghet 

➡IQ, selvkontroll og ledelse 

➡Personlighetstrekk og ledelse 

➡Trekkteorier og forskning 

➡Psykologisk behov for makt 

➡Den Mørke triaden og tegn på livsfarlig ledelse 

➡Motstand mot endringer 

➡Beslutningsfeller 

➡Emosjonell kompetanse 

➡Psykologisk forsvar, personlige skjold og sårbarhet 

➡Omstillingsarbeidet i organisasjonen

➡Stresshåndtering
 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Forretningsavtale

Fagområde 4

Kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter

➡Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter 

➡Kommunikasjonsnivåer og systematisk påvirkning

➡Coachingsamtalen

➡Den vanskelige samtalen

➡Den strategiske samtalen 

➡Kraftfulle spørsmål som fremmer endring 

➡Spørsmål i en gjennomtenkt rekkefølge 

➡Lytting gjennom ulike nivåer 

➡Relasjonelle ferdigheter 

➡Hvordan gi nyttige tilbakemeldinger som sikrer fremgang 

➡360 grader feedback kommunikasjon 

➡Feedforward kommunikasjon 

Vi tar forbehold om evt. endringer i innhold og oppsett. 

Personlig mentor og oppfølging

Du får muligheten til personlig mentor og oppfølging gjennom programmet. 

Mentor/oppfølgingstimene benyttes til coaching, faglig veiledning og blir tilpasset ditt spesifikke behov. 

Mentorprogrammet tilbys til redusert pris. og gjennomføres over Zoom/Whereby videomøte. 

sjakkspill
Thoughtful woman holding digital tablet and looks into the window after business meeting w
PEF 2019_edited.jpg

Per-Egill Frostmann

▶Kursleder

Optivis Executive Coach og Lederprogram 

▶Ledercoach

▶Siviløkonom

▶Master i organisasjonspsykologi 

▶Management Consultant

▶Adferdsøkonom 

▶Internasjonal NLP Trainer 

▶Styremedlem i EMCC Norge

​40 års erfaring fra toppleder- og styrenivå

Per-Egill Frostmann har solid erfaring med å levere resultater for mennesker og lederteam som arbeider i komplekse, multikulturelle og internasjonale organisasjoner. Som management consultant har han arbeidet på toppleder/styrenivå siden 1983 og har dybde innsikt og erfaring med effektiv bedriftsutvikling. 

Executive coach for Europas ledende coaching leverandør 

I tillegg har Per-Egill Frostmann over 30 års erfaring med å utvikle toppledere i inn -og utland og er blant annet Executive Coach for Oxford Group England, Europas ledende coachingleverandør. 

Lang erfaring fra Handelshøyskolen BI

Du får en meget dyktig instruktør som har lang erfaring som foreleser i organisasjonspsykologi og forandringsledelse/change management ved Handelshøyskolen BI. 

Karriere og Transisjonscoaching 

Per-Egill har også betydelig erfaring med karriere- og transisjonscoaching samt mentoring for å bistå overgangen til nye roller og karrierer. Hans stil blir karakterisert som «ærlig, ikke-dømmende, veiledende, ikke styrende-ikke bare lyttende, rolig med en seriøs og inspirerende undertone ».

Transformasjonsledelse, relasjonsledelse og teambygging 

Han coacher og trener ledere i ferdigheter som transformasjons- og situasjonsbestemt ledelse, kommunikasjon, påvirkning, relasjonsledelse og teambygging. Per-Egill har solid kunnskap i bruk av 360-grader leder- og medarbeidermålinger, team- og medarbeiderundersøkelser.

Forfatterskap

Bøkene "Your GPS For Outstanding Ledership", "Scorecards for excellence in Leadership" og "Business EQ, verktøy for utvikling av entusiastiske kunderelasjoner" er bøker som Per-Egil har vært medforfatter til. 

Det siste forfatterskapet fra Per Egill Frostmann er e-boken "Ledere som coacher", som er inkludert i Ledercoach programmet.

 

kursanetteoptivis.jpg

Bli kjent med Optivis. Vi vil noe mer sammen med deg⤵

 

Optivis Life And Business Academy ble etablert i 2013 og er et innovativt selskap som tilbyr coaching, kurs og utdannelse til privat og bedriftsmarkedet i Norge. 

Misjon

Vår 24/7 misjon er å formidle kunnskap og visdom gjennom kurs og utdanninger til privat- og bedriftsmarkedet i Norge og på sikt internasjonalt.

Visjon

Optivis sin visjon er å være den foretrukne og anbefalte leverandøren av tjenester innen personlig og profesjonell utvikling.

Verdier

Optivis er en forkortelse for optimal visdom og et latinsk ord for utmerket kraft.

Selskapet er tuftet på troen om den iboende kraften alle mennesker har med et ubegrenset potensiale for vekst og utvikling. 

Våre verdier gjenspeiler vår identitet og hvordan vi møter deg som kunde og bedrift.​

Glede –Vi skaper og gir med glede

Energi - Vi er dedikerte og jobber med god energi 

Integritet- Vi er hele og ekte hele veien

Programmet får toppscore ⤵

businessman in black suit pushing button five star rating_edited.jpg