top of page

Norsk og Internasjonal Coachutdanning

  • 1

Innhold

Ulike Coachingretninger I studiet får du en oversikt over forskjellige tilnærmingene og retningene innenfor coaching, noe som er avgjørende for å få en helhetsforståelse av coaching som metode og virke. Den historiske bakgrunnen til coaching blir presentert, med vekt på hvordan coachingpraksisen har utviklet seg frem til i dag. Videre gjennomgår denne modulen de ulike tilnærmingene som du kan bruke for å hjelpe klientene dine med å nå sine personlige og profesjonelle målsettinger. ​ Innhold: Historisk gjennomgang av coaching Oversikt over ulike coachingretninger Fordeler og begrensninger med coaching _______________________________ COACHING BASIC Studiet gir deg en introduksjon til grunnleggende coachingferdigheter. Du vil lære hvordan du ved hjelp av lytteferdigheter og spørsmålsteknikker hjelper klienten din til å utforske og bli bevisst egen situasjon, behov og mål. Du lærer i tillegg hvordan du etablerer og gjennomfører en coachingsamtale og evaluerer fremdrift sammen med klienten. ​ Innhold: Coachingferdigheter Coachbarhet og røde flagg i coaching Samtaleteknikker og lytteferdigheter Spørsmålsteknikker og feedback Coachingsamtalen Coachingprosessen _____________________________ LIFE OG BUSINESS COACH I løpet av Life og Business coachutdannelsen vil du tilegne deg kunnskap og ferdigheter som du straks kan ta i bruk for å hjelpe kundene dine med utfordringer og utvikle løsninger som er hensiktsmessige for deres situasjon. ​ Samarbeid og konflikthåndtering står sentralt i Life- og Businesscoaching. Dette fordi det lett kan oppstå uenigheter i personlige relasjoner, teamet eller gruppen. Du vil lære å identifisere konflikter og håndtere situasjoner hvor det er uenigheter eller uklarheter på en nøytral og hensiktsmessig måte. Praktiske casestudier fra virkeligheten utgjør en sentral del av Life- og Businessoaching, og gir deg muligheten til å anvende teorien på en praktisk måte for å utvikle dine ferdigheter ytterligere.

Du kan også bli med i dette programmet via mobilappen.

Oversikt

Instruktører

Pris

kr 119 000,00

Del

Allerede en deltaker? Logg inn

bottom of page